Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej

Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej

Profilaktyczna konferencja naukowa w Dąbrowie Tarnowskiej

20 września 2022 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się profilaktyczna konferencja naukowa „Działania profilaktyczne i prewencyjne w społecznościach lokalnych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Bezpieczeństwo – edukacja – profilaktyka” zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Martę Chrabąszcz.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys, Proboszcz Parafii ks. dziekan Stanisław Cyran, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dr Monika Łabuzek, Prokurator Rejonowy Waldemar Malec, były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie gen. w st. sp. dr Józef Jedynak, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marek Bator, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, podinsp. Kinga Leszkiewicz Wydział Prewencji KWP w Krakowie, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Łukasz Węgrzyn, Przewodnicząca Komisji ds. zdrowia, polityki społecznej, sportu i rekreacji Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka, Pełnomocnik ds. alkoholowych Gminy Dąbrowa Tarnowska Dawid Więcek, Sekretarz Powiatu Anna Mikos.

Wydarzenie to skierowane było m. in. do przedstawicieli władz samorządowych powiatu dąbrowskiego, środowiska akademickiego, policji, straży, instytucji znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska: dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobka, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, przedstawicieli prokuratury, sądu, kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rodzin zastępczych. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Konferencja połączona była z promocją książki „Zagrożenia zjawiskami dysfunkcjonalnymi w gminie Dąbrowa Tarnowska. Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa mieszkańców. Studium socjologiczne” socjologa mł. insp. dra Bogumiła Jedynaka, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Książka jest efektem wnikliwych badań naukowych autora na temat problemów społecznych w gminie Dąbrowa Tarnowska w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego. Autor zawarł w niej także rekomendacje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa lokalnego oraz skuteczności działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Program konferencji skupiony był wokół problematyki bezpieczeństwa lokalnego oraz szeroko pojętej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Referaty wygłosili przedstawiciele różnych środowisk naukowych:
- Społeczne aspekty bezpieczeństwa, dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Uniwersytet Wrocławski;
- Bezpieczeństwo szkolne w społeczności lokalnej. Wyzwania na gruncie nauki i praktyki, dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska;
- Dzieci i młodzież w postpandemii – zagrożenia, wsparcie, profilaktyka ryzyka depresji, dysfunkcji społecznych i zachowań autoagresywnych, dr hab. Mariusz Jędrzejko,
prof. WSBiP – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;
- Religijność jako czynnik chroniący przed patologiami i popadnięciem w zachowania ryzykowne, ks. dr hab. J. Bartoszek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Dyrektor Diecezjalnego Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz, Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Tarnowskiej;
- Instytucjonalna współpraca na rzecz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, dr Marta Chrabąszcz – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Konferencja poprzedzona została warsztatami profilaktycznymi dla rodziców dzieci i młodzieży z naszej gminy poprowadzonymi przez dra hab. Mariusza Jędrzejkę,
prof. WSBiP na temat przeciwdziałania uzależnieniom w rodzinie oraz strategii wychowawczych wobec buntu nastolatków.

Patronat honorowy objęła:

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

20 września 2022 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się profilaktyczna konferencja naukowa „Działania profilaktyczne i prewencyjne w społecznościach lokalnych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Bezpieczeństwo – edukacja – profilaktyka” zorganizowana przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Martę Chrabąszcz. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys, Proboszcz Parafii ks. dziekan Stanisław Cyran, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dr Monika Łabuzek, Prokurator Rejonowy Waldemar Malec, były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie gen. w st. sp. dr Józef Jedynak, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marek Bator, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata, podinsp. Kinga Leszkiewicz Wydział Prewencji KWP w Krakowie, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Łukasz Węgrzyn, Przewodnicząca Komisji ds. zdrowia, polityki społecznej, sportu i rekreacji Rady Miejskiej Bernadetta Mrówka, Pełnomocnik ds. alkoholowych Gminy Dąbrowa Tarnowska Dawid Więcek, Sekretarz Powiatu Anna Mikos. Wydarzenie to skierowane było m. in. do przedstawicieli władz samorządowych powiatu dąbrowskiego, środowiska akademickiego, policji, straży, instytucji znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska: dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobka, pedagogów, psychologów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawicieli MOPSiWR, PCPR-u, przedstawicieli prokuratury, sądu, kuratorów sądowych, przedstawicieli służby zdrowia, przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rodzin zastępczych. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników. Konferencja połączona była z promocją książki „Zagrożenia zjawiskami dysfunkcjonalnymi w gminie Dąbrowa Tarnowska. Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa mieszkańców. Studium socjologiczne” socjologa mł. insp. dra Bogumiła Jedynaka, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Książka jest efektem wnikliwych badań naukowych autora na temat problemów społecznych w gminie Dąbrowa Tarnowska w odniesieniu do pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego. Autor zawarł w niej także rekomendacje dotyczące podniesienia bezpieczeństwa lokalnego oraz skuteczności działań prewencyjnych i profilaktycznych. Program konferencji skupiony był wokół problematyki bezpieczeństwa lokalnego oraz szeroko pojętej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Referaty wygłosili przedstawiciele różnych środowisk naukowych:- Społeczne aspekty bezpieczeństwa, dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr – Kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Uniwersytet Wrocławski;- Bezpieczeństwo szkolne w społeczności lokalnej. Wyzwania na gruncie nauki i praktyki, dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska;- Dzieci i młodzież w postpandemii – zagrożenia, wsparcie, profilaktyka ryzyka depresji, dysfunkcji społecznych i zachowań autoagresywnych, dr hab. Mariusz Jędrzejko,prof. WSBiP – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;- Religijność jako czynnik chroniący przed patologiami i popadnięciem w zachowania ryzykowne, ks. dr hab. J. Bartoszek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Dyrektor Diecezjalnego Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz, Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Tarnowskiej;- Instytucjonalna współpraca na rzecz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, dr Marta Chrabąszcz – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska. Konferencja poprzedzona została warsztatami profilaktycznymi dla rodziców dzieci i młodzieży z naszej gminy poprowadzonymi przez dra hab. Mariusza Jędrzejkę,prof. WSBiP na temat przeciwdziałania uzależnieniom w rodzinie oraz strategii wychowawczych wobec buntu nastolatków. Patronat honorowy objęła: Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej