Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Na przełomie ostatnich lat można zaobserwować istotne zmiany w podejściu do zjawiska przemocy w rodzinie. Nowy system przeciwdziałania przemocy obok zapewnienia skutecznego wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie kładzie również silny nacisk na pracę ze sprawcą przemocy. Obecnie nie chodzi tylko i wyłącznie o pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, ale o zastosowanie takich narzędzi pracy aby umożliwiły zmianę jego zachowania i dały mu możliwość powrotu do rodziny i funkcjonowanie w niej bez przemocy.

Z badań wynika, że ok. 70% osób pokrzywdzonych nie chce rozstawać się ze swoim partnerem stosującym przemoc, pragnie zaś, aby zmienił swo¬je zachowanie. Programy korekcyjno-edukacyjne są doskonałym narzędziem, umożliwiającym podjęcie próby takiej zmiany.

W dniu 22 lutego 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne podsumowujące edycje 2014 i 2015 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również rozpoczęło kolejną w roku bieżącym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Istotę pracy ze sprawcą, a tym samym założenia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego przestawił Pan Jerzy Szczepaniec – trener prowadzący program.

Program korekcyjno-edukacyjny adresowany jest do osób mających trudności z samokontrolą i wyrażaniem emocji, stosujących przemoc jako narzędzie rozładowania napięcia emocjonalnego.

files/aktualnosci/2016/02_Luty/25_Program_korekcyjno_edukacyjny_dla_osob_stosujacych_przemoc/a053.jpg

Głównym założeniem Programu jest zaprzestanie używania przemocy przez sprawcę,
a biorący udział w programie ma możliwość:

  • uzyskania świadomości własnych zachowań z użyciem przemocy wobec bliskich
  • uświadomienia czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje
  • rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zwiastujących użycie przemocy
  • nabycia umiejętności interpersonalnych
  • opracowania własnego planu bezpieczeństwa bez używania przemocy
  • rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć
  • zmiany dotychczasowych zachowań na konstruktywne.

Edycja 2016 - Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie rozpocznie się 12 marca 2016r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska., tel. 14 642-44-15 lub właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.

źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Na przełomie ostatnich lat można zaobserwować istotne zmiany w podejściu do zjawiska przemocy w rodzinie. Nowy system przeciwdziałania przemocy obok zapewnienia skutecznego wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie kładzie również silny nacisk na pracę ze sprawcą przemocy. Obecnie nie chodzi tylko i wyłącznie o pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, ale o zastosowanie takich narzędzi pracy aby umożliwiły zmianę jego zachowania i dały mu możliwość powrotu do rodziny i funkcjonowanie w niej bez przemocy. Z badań wynika, że ok. 70% osób pokrzywdzonych nie chce rozstawać się ze swoim partnerem stosującym przemoc, pragnie zaś, aby zmienił swo¬je zachowanie. Programy korekcyjno-edukacyjne są doskonałym narzędziem, umożliwiającym podjęcie próby takiej zmiany. W dniu 22 lutego 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne podsumowujące edycje 2014 i 2015 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również rozpoczęło kolejną w roku bieżącym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Istotę pracy ze sprawcą, a tym samym założenia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego przestawił Pan Jerzy Szczepaniec – trener prowadzący program. Program korekcyjno-edukacyjny adresowany jest do osób mających trudności z samokontrolą i wyrażaniem emocji, stosujących przemoc jako narzędzie rozładowania napięcia emocjonalnego. Głównym założeniem Programu jest zaprzestanie używania przemocy przez sprawcę,a biorący udział w programie ma możliwość: uzyskania świadomości własnych zachowań z użyciem przemocy wobec bliskich uświadomienia czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych zwiastujących użycie przemocy nabycia umiejętności interpersonalnych opracowania własnego planu bezpieczeństwa bez używania przemocy rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć zmiany dotychczasowych zachowań na konstruktywne. Edycja 2016 - Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie rozpocznie się 12 marca 2016r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska., tel. 14 642-44-15 lub właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. źródło: PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej