Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 04 stycznia 2010r. do 30 października 2010r.

Projekt skierowany był do uczniów III i IV klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego.
Udział w nim wzięło 40 uczniów.

Celem projektu było zorganizowanie zajęć szkoleniowych „Edukacja poprzez komputer" ECDL Core przygotowujących uczniów do uzyskania Certyfikatu ECDL.

Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Okres realizacji projektu: 04 stycznia 2010r. do 30 października 2010r. Projekt skierowany był do uczniów III i IV klas szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego.Udział w nim wzięło 40 uczniów. Celem projektu było zorganizowanie zajęć szkoleniowych „Edukacja poprzez komputer" ECDL Core przygotowujących uczniów do uzyskania Certyfikatu ECDL.