Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Program wyrównywania różnic między regionami”

„Program wyrównywania różnic między regionami”

„Program wyrównywania różnic między regionami”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje wszystkie zainteresowane instytucje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 178/2009 z dnia 28 maja 2009 r. przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami w 2009 r.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3. obszaru D – na likwidację barier transportowych,

4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,

5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu mogą być dla:

- obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
a) organizacje pozarządowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) państwowe uczelnie medyczne,
d) zakłady opieki zdrowotnej,

- obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

- obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a) organizacje pozarządowe,
b) gminy i powiaty,

- obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) – powiaty,

- obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z PFRON umowę na realizację programu:
- samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,
- samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, D, E i F;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż termin składania wniosków do tut. Centrum obowiązuje od 15 czerwca do 3 lipca 2009 roku.

Szczegółowe informacje, wraz z wnioskami znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce programy PFRON

Informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 1a i pok. nr 4
telefon (0-14) 642 - 44 - 15
e-mail: pcprdt@interia.pl

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje wszystkie zainteresowane instytucje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 178/2009 z dnia 28 maja 2009 r. przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami w 2009 r. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach: 1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 3. obszaru D – na likwidację barier transportowych, 4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, 5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Beneficjentami programu mogą być dla: - obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:a) organizacje pozarządowe,b) jednostki samorządu terytorialnego,c) państwowe uczelnie medyczne,d) zakłady opieki zdrowotnej, - obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, - obszaru D (likwidacja barier transportowych):a) organizacje pozarządowe,b) gminy i powiaty, - obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) – powiaty, - obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Realizatorami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z PFRON umowę na realizację programu:- samorządy wojewódzkie, w przypadku obszaru A,- samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, D, E i F; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż termin składania wniosków do tut. Centrum obowiązuje od 15 czerwca do 3 lipca 2009 roku. Szczegółowe informacje, wraz z wnioskami znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce programy PFRON Informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 1a i pok. nr 4telefon (0-14) 642 - 44 - 15e-mail: pcprdt@interia.pl PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej