Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekt „Aktywni i młodzi na rynku pracy” - Szkolenia dla osób młodych

Projekt „Aktywni i młodzi na rynku pracy” - Szkolenia dla osób młodych

Projekt „Aktywni i młodzi na rynku pracy” - Szkolenia dla osób młodych

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 21-22.04.2016r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Elżbieta Sokół
Małgorzata Zborowska
Tel: 14 656 28 00 wew. 20,
Tel: 14 655 69 85 wew. 19.
m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl
e.sokol@fundacjatarnowskiego.pl

www.aktywnimlodzi.pl

files/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/21_ Projekt_Aktywni_i_mlodzi_na_rynku_pracy”_Szkolenia_dla_osob_mlodych/20160128_fundacjatarnowskiego_AktywacjaMlodych_2016_plakat_p1.jpg

źródło: www.aktywnimlodzi.pl

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 21-22.04.2016r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:Elżbieta SokółMałgorzata ZborowskaTel: 14 656 28 00 wew. 20,Tel: 14 655 69 85 wew. 19.m.zborowska@fundacjatarnowskiego.ple.sokol@fundacjatarnowskiego.pl www.aktywnimlodzi.pl źródło: www.aktywnimlodzi.pl