Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” w których  uczestnicy otrzymują dofinansowanie w wysokości 85% na pokrycie kosztów szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych oraz kursów np. kursu prawa jazdy.

Dofinansowanie doszkoleń i kursów mogą otrzymać:

  • osoby, które mają ukończone 25 lat i są aktywne na rynku pracy, a w przypadku tych które mają mniej niż 50 lat, to ich wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
  • osoby związane z Małopolską przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki,
  • osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w projekcie „Kierunek Kariera” niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

W ramach projektu „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85%  dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Kierunek-Kariera-Projekt-dla-osob-pracujacych lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Katarzyna Fronczyk - WUP Kraków Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, tel. 513 995 784, e-mail: katarzyna.fronczyk@wup-krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” w których  uczestnicy otrzymują dofinansowanie w wysokości 85% na pokrycie kosztów szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych oraz kursów np. kursu prawa jazdy. Dofinansowanie doszkoleń i kursów mogą otrzymać: osoby, które mają ukończone 25 lat i są aktywne na rynku pracy, a w przypadku tych które mają mniej niż 50 lat, to ich wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę, osoby związane z Małopolską przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki, osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w projekcie „Kierunek Kariera” niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia. W ramach projektu „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85%  dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych). W ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Kierunek-Kariera-Projekt-dla-osob-pracujacych lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Katarzyna Fronczyk - WUP Kraków Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, tel. 513 995 784, e-mail: katarzyna.fronczyk@wup-krakow.pl Pliki do pobrania Pobierz plik Projekt Kierunek Kariera - broszura informacyjna WUP w Krakowie.pdf