Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

W dniu 24 czerwca 2010 r. w ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej podpisano umowę partnerską zawiązaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Powiatem Dąbrowskim dot. projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego".
Ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisał Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Powiat Dąbrowski reprezentował Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa oraz Skarbnik Powiatu Maria Sztorc. Powiat Dąbrowski jako pierwszy w województwie podpisał umowę partnerską na realizację tego projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt pn." Modernizacja kształcenia zawodowego", realizowany jest w powiecie dąbrowskim od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2014r., w trzech Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe oraz w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych, tj. : w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w ZSP w Brniu i w ZSP w Szczucinie.

Łączna kwota projektu dla powiatu dąbrowskiego wynosi 2 413 468, 49 zł. Przy czym wkład własny Powiatu stanowi 12,75%. Pozostała część finansowana jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu Państwa (2,25%).

W ramach projektu realizowane będą kursy zawodowe dające możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych a także dodatkowe praktyki zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach. Uczniowie będą mieli również możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć rozszerzających i wyrównawczych m. in. w takich przedmiotach jak: matematyka, fizyka, język obcy zawodowy i nowoczesne technologie informatyczne.

W ramach projektu zaplanowany jest zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych (hotelarskiej, budownictwa, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej i języków obcych) gdzie część kursów będzie mogła być realizowana.

Zaplanowane zostały następujące kursy zawodowe:

uprawnienia elektryczno-energetyczne, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, prawo jazdy kategoria "T", nowoczesne techniki wykończeniowe, murarz-tynkarz, ślusarz, fliziarz, tokarz, szlifierz, posadzkarz, operator koparko-ładowarki, spawanie różnymi metodami, operator obrabiarek skrawających, księgowe programy komputerowe, kurs - sekretarsko-asystencki, obsługa kas fiskalnych i fakturowania, florysta, bukieciarz, barman oraz pracownik obsługi hotelowej.

W dniu 24 czerwca 2010 r. w ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej podpisano umowę partnerską zawiązaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Powiatem Dąbrowskim dot. projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego".Ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego umowę podpisał Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Powiat Dąbrowski reprezentował Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa oraz Skarbnik Powiatu Maria Sztorc. Powiat Dąbrowski jako pierwszy w województwie podpisał umowę partnerską na realizację tego projektu z Urzędem Marszałkowskim. Projekt pn." Modernizacja kształcenia zawodowego", realizowany jest w powiecie dąbrowskim od 1 lipca 2010r. do 31 grudnia 2014r., w trzech Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe oraz w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych, tj. : w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w ZSP w Brniu i w ZSP w Szczucinie. Łączna kwota projektu dla powiatu dąbrowskiego wynosi 2 413 468, 49 zł. Przy czym wkład własny Powiatu stanowi 12,75%. Pozostała część finansowana jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu Państwa (2,25%). W ramach projektu realizowane będą kursy zawodowe dające możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych a także dodatkowe praktyki zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach. Uczniowie będą mieli również możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć rozszerzających i wyrównawczych m. in. w takich przedmiotach jak: matematyka, fizyka, język obcy zawodowy i nowoczesne technologie informatyczne. W ramach projektu zaplanowany jest zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych (hotelarskiej, budownictwa, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej i języków obcych) gdzie część kursów będzie mogła być realizowana. Zaplanowane zostały następujące kursy zawodowe: uprawnienia elektryczno-energetyczne, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, prawo jazdy kategoria "T", nowoczesne techniki wykończeniowe, murarz-tynkarz, ślusarz, fliziarz, tokarz, szlifierz, posadzkarz, operator koparko-ładowarki, spawanie różnymi metodami, operator obrabiarek skrawających, księgowe programy komputerowe, kurs - sekretarsko-asystencki, obsługa kas fiskalnych i fakturowania, florysta, bukieciarz, barman oraz pracownik obsługi hotelowej.