Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Projekt - "Pływanie nasza pasja"

Projekt - "Pływanie nasza pasja"

O tym, że ruchu i wysiłku fizycznego, które są warunkiem zdrowia i rozwoju, nie da się zastąpić niczym innym powszechnie wiadomo. Pływanie jest jedną z najbardziej rozwijających dyscyplin sportowych, która wpływa zarówno na układ krążenia, mięśniowy i kostny, bez zbytniego obciążania organizmu i jest szczególnie polecane dzieciom i młodzieży.

Powiat Dąbrowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży (zgłaszane przez uczniów i szkoły zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne) złożył wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu "Pływanie- nasza pasja". Projekt przewiduje organizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć na basenie dla 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, a w jego ramach planowane jest przeprowadzenie dwóch bloków zajęć:
- Pierwszy pod nazwą „Nauka pływania", ma na celu zdobycie przez 100-osobową grupę młodzieży podstawowych umiejętności w dziedzinie pływania, pozwalających im na bezpieczne przebywanie w wodzie.

- Drugi pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania" skierowany jest do 75 uczniów, którzy potrafią już pływać i ma na celu nie tylko doskonalenie posiadanych już przez nich umiejętności pływackich, ale również zapoznanie ich z nowymi stylami pływackimi.

Zakłada się, iż wszyscy uczestnicy zajęć (175) będą również zaznajomieni z zasadami bezpiecznego korzystania z basenów i akwenów wodnych. Planowane jest także przeprowadzenie instruktażu w zakresie ratownictwa wodnego (udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, nauka zasad zachowania się podczas zagrożenia np. skurczu).
Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie w godzinach popołudniowych/ wieczornych w okresie I-VI i IX-XII 2009 r.
Celem zajęć na basenie jest m.in. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ze środowisk wiejskich i miejskich, opanowanie przez uczniów podstawowych technik pływackich (początkujący) oraz doskonalenie umiejętności technicznych uczniów, którzy już potrafią pływać, poprawa sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej uczniów, kształtowanie postawy świadomej troski o własne zdrowie i rozwój, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań sportowych i wypracowanie nawyku aktywnego wypoczynku, jako alternatywy różnych patologicznych zachowań, w tym również przeciwdziałanie uzależnieniom, nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami zajęć. Organizatorzy zajęć chcą, aby pływanie stało się nową pasją dla młodych ludzi – pasją, która rozwija, wzmacnia, hartuje i kształtuje nie tylko tężyznę fizyczną, ale i charakter.

Zakłada się, iż systematyczne uczestnictwo w zajęciach będzie dla uczniów nie tylko formą ruchu przyczyniającą się do poprawy kondycji fizycznej, ale będzie zaspakajać potrzebę aktywnego wypoczynku i zabawy.

O tym, że ruchu i wysiłku fizycznego, które są warunkiem zdrowia i rozwoju, nie da się zastąpić niczym innym powszechnie wiadomo. Pływanie jest jedną z najbardziej rozwijających dyscyplin sportowych, która wpływa zarówno na układ krążenia, mięśniowy i kostny, bez zbytniego obciążania organizmu i jest szczególnie polecane dzieciom i młodzieży. Powiat Dąbrowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży (zgłaszane przez uczniów i szkoły zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne) złożył wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu "Pływanie- nasza pasja". Projekt przewiduje organizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć na basenie dla 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, a w jego ramach planowane jest przeprowadzenie dwóch bloków zajęć:- Pierwszy pod nazwą „Nauka pływania", ma na celu zdobycie przez 100-osobową grupę młodzieży podstawowych umiejętności w dziedzinie pływania, pozwalających im na bezpieczne przebywanie w wodzie. - Drugi pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania" skierowany jest do 75 uczniów, którzy potrafią już pływać i ma na celu nie tylko doskonalenie posiadanych już przez nich umiejętności pływackich, ale również zapoznanie ich z nowymi stylami pływackimi. Zakłada się, iż wszyscy uczestnicy zajęć (175) będą również zaznajomieni z zasadami bezpiecznego korzystania z basenów i akwenów wodnych. Planowane jest także przeprowadzenie instruktażu w zakresie ratownictwa wodnego (udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, nauka zasad zachowania się podczas zagrożenia np. skurczu).Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie w godzinach popołudniowych/ wieczornych w okresie I-VI i IX-XII 2009 r.Celem zajęć na basenie jest m.in. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ze środowisk wiejskich i miejskich, opanowanie przez uczniów podstawowych technik pływackich (początkujący) oraz doskonalenie umiejętności technicznych uczniów, którzy już potrafią pływać, poprawa sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej uczniów, kształtowanie postawy świadomej troski o własne zdrowie i rozwój, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań sportowych i wypracowanie nawyku aktywnego wypoczynku, jako alternatywy różnych patologicznych zachowań, w tym również przeciwdziałanie uzależnieniom, nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami zajęć. Organizatorzy zajęć chcą, aby pływanie stało się nową pasją dla młodych ludzi – pasją, która rozwija, wzmacnia, hartuje i kształtuje nie tylko tężyznę fizyczną, ale i charakter. Zakłada się, iż systematyczne uczestnictwo w zajęciach będzie dla uczniów nie tylko formą ruchu przyczyniającą się do poprawy kondycji fizycznej, ale będzie zaspakajać potrzebę aktywnego wypoczynku i zabawy.