Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Powiatu Dąbrowskiego

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Powiatu Dąbrowskiego

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski odebrał z rąk Zbigniewa Śwircza Dyrektora Departamentu ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji promesę w wysokości 6 mln zł. na odbudowę dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi. Jest to jedna z najwyższych promes przyznawanych samorządom w województwie małopolskim.

Przyznana dotacja wykorzystana zostanie na realizację następujących zadań:

1. Odbudowa drogi powiatowej 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Borusowa w km 0+000 – 8+244 wraz z odbudową przepustów w km 4+690, 7+897;
2. Odbudowa drogi powiatowej 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice w miejscowości Swarzów, Mędrzechów, Delastowice w km 0+050 - 1+200, 2+520-3+900, 8+100 – 8+600, 8+700 – 10+024, 17+051-18+033;
3. Odbudowa drogi powiatowej 1320K Gruszów Wielki – Smęgorzów w miejscowości Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Smęgorzów w km 0+000-2+200 wraz z odbudową przepustu w km 0+530.

W dniu dzisiejszym Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski odebrał z rąk Zbigniewa Śwircza Dyrektora Departamentu ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji promesę w wysokości 6 mln zł. na odbudowę dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi. Jest to jedna z najwyższych promes przyznawanych samorządom w województwie małopolskim. Przyznana dotacja wykorzystana zostanie na realizację następujących zadań: 1. Odbudowa drogi powiatowej 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Borusowa w km 0+000 – 8+244 wraz z odbudową przepustów w km 4+690, 7+897;2. Odbudowa drogi powiatowej 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice w miejscowości Swarzów, Mędrzechów, Delastowice w km 0+050 - 1+200, 2+520-3+900, 8+100 – 8+600, 8+700 – 10+024, 17+051-18+033;3. Odbudowa drogi powiatowej 1320K Gruszów Wielki – Smęgorzów w miejscowości Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Smęgorzów w km 0+000-2+200 wraz z odbudową przepustu w km 0+530.