Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Promocja Powiśla Dąbrowskiego poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”

„Promocja Powiśla Dąbrowskiego poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”

„Promocja Powiśla Dąbrowskiego poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”

W dniu 8 marca w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pt. „Promocja Powiśla Dąbrowskiego poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych". Została ona zorganizowana przez Starostwo Dąbrowskie oraz Powiatowy Zespół Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej. Konferencja odbyła się w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury. Uczestniczyli w niej: Poseł na Sejm RP Robert Pantera, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych i powiatowych, rolnicy, młodzież oraz przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem owocowo- warzywnym. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych.

Konferencja została otwarta przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, który powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrali Kierownik Powiatowego Zespołu MODR w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Morawiec oraz Dyrektor MODR Marek Kwiatkowski. W swoim wystąpieniu omówił on działalność MODR-u na rzecz pozyskiwania produktów tradycyjnych i lokalnych.

Dariusz Goszczyński przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił znaczenie systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Anna Świątek omówiła działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski w zakresie produktów tradycyjnych i lokalnych.

Kolejnym tematem poruszonym na konferencji były doświadczenia w rejestracji produktów tradycyjnych. Janusz Klag ze Stowarzyszenia „Łącka Droga Owocowa" przedstawił własne doświadczenia zdobyte podczas rejestracji regionalnych produktów. W jego przypadku produktem, który został uznany za regionalny i uzyskał rejestrację było „Jabłko Łąckie". W chwili obecnej trwają starania o uzyskanie pozwolenia na produkcję oraz uznania za produkt regionalny „Śliwowicy Łąckiej".

Po przerwie w czasie, której goście mogli poczęstować się wystawionymi do degustacji produktami lokalnych przedsiębiorców głos zabrał Poseł na Sejm RP Robert Pantera, który przedstawił najświeższe informacje w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejny wykład dotyczący rolnictwa ekologicznego wygłosił Kierownik Biura Wspólnej Polityki Rolnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Krzysztof Kozendra .

Następnie Jan Kochniarczyk - Prezes Stowarzyszenia Gospodarstw Eko-Agroturystycznych „Gazda" przedstawił doświadczenia związane z powołaniem i funkcjonowaniem stowarzyszenia.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Starosta Wiesław Krajewski, który podziękował wszystkim za uczestnictwo i zadeklarował dalszą organizację takich spotkań w Powiecie.

Podczas konferencji zaprezentowały się następujące firmy oraz zakłady: Zakład Cukierniczo-Piekarski „Ziarneks" Anny Oleś z Olesna, Firma Handlowo-Usługowa Mariusza Sokołowskiego z Gruszowa Wielkiego, Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Stanisława Tracza z Dąbrowy Tarnowskiej, Zakład Produkcyjny „Krister" Krzysztofa Krupy, firma zajmująca się przetwórstwem owoców i warzyw „Vitkanex", pasieka „Wierzbina" Krystyny Gawlik z Dąbrowy Tarnowskiej. Swoje produkty regionalne zaprezentował również Dom Malarek z Zalipia.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że poprzez to spotkanie miejscowi przedsiębiorcy dowiedzieli się więcej i usłyszeli nowe rzeczy na temat rozwoju rynku dla produktów regionalnych i tradycyjnych. Wierzą też, że dzięki temu rozwiną swoją działalność na większą skalę niż ma to miejsce obecnie.

W dniu 8 marca w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja pt. „Promocja Powiśla Dąbrowskiego poprzez rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych". Została ona zorganizowana przez Starostwo Dąbrowskie oraz Powiatowy Zespół Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej. Konferencja odbyła się w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury. Uczestniczyli w niej: Poseł na Sejm RP Robert Pantera, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych i powiatowych, rolnicy, młodzież oraz przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem owocowo- warzywnym. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych. Konferencja została otwarta przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, który powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrali Kierownik Powiatowego Zespołu MODR w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Morawiec oraz Dyrektor MODR Marek Kwiatkowski. W swoim wystąpieniu omówił on działalność MODR-u na rzecz pozyskiwania produktów tradycyjnych i lokalnych. Dariusz Goszczyński przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił znaczenie systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Anna Świątek omówiła działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski w zakresie produktów tradycyjnych i lokalnych. Kolejnym tematem poruszonym na konferencji były doświadczenia w rejestracji produktów tradycyjnych. Janusz Klag ze Stowarzyszenia „Łącka Droga Owocowa" przedstawił własne doświadczenia zdobyte podczas rejestracji regionalnych produktów. W jego przypadku produktem, który został uznany za regionalny i uzyskał rejestrację było „Jabłko Łąckie". W chwili obecnej trwają starania o uzyskanie pozwolenia na produkcję oraz uznania za produkt regionalny „Śliwowicy Łąckiej". Po przerwie w czasie, której goście mogli poczęstować się wystawionymi do degustacji produktami lokalnych przedsiębiorców głos zabrał Poseł na Sejm RP Robert Pantera, który przedstawił najświeższe informacje w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejny wykład dotyczący rolnictwa ekologicznego wygłosił Kierownik Biura Wspólnej Polityki Rolnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Krzysztof Kozendra . Następnie Jan Kochniarczyk - Prezes Stowarzyszenia Gospodarstw Eko-Agroturystycznych „Gazda" przedstawił doświadczenia związane z powołaniem i funkcjonowaniem stowarzyszenia. Na zakończenie konferencji głos zabrał Starosta Wiesław Krajewski, który podziękował wszystkim za uczestnictwo i zadeklarował dalszą organizację takich spotkań w Powiecie. Podczas konferencji zaprezentowały się następujące firmy oraz zakłady: Zakład Cukierniczo-Piekarski „Ziarneks" Anny Oleś z Olesna, Firma Handlowo-Usługowa Mariusza Sokołowskiego z Gruszowa Wielkiego, Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Stanisława Tracza z Dąbrowy Tarnowskiej, Zakład Produkcyjny „Krister" Krzysztofa Krupy, firma zajmująca się przetwórstwem owoców i warzyw „Vitkanex", pasieka „Wierzbina" Krystyny Gawlik z Dąbrowy Tarnowskiej. Swoje produkty regionalne zaprezentował również Dom Malarek z Zalipia. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że poprzez to spotkanie miejscowi przedsiębiorcy dowiedzieli się więcej i usłyszeli nowe rzeczy na temat rozwoju rynku dla produktów regionalnych i tradycyjnych. Wierzą też, że dzięki temu rozwiną swoją działalność na większą skalę niż ma to miejsce obecnie.