Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

W dniu 13 listopada 2007r. o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w  Dąbrowie Tarnowskiej obyło się szklenie nt. „Przemoc domowa – podejmowane działania wybranych podmiotów poza policyjnych.”

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Komisariatu Policji w Szczucinie, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego w tym: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktu Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Szkolenie miało na celu wypracowanie procedur postępowania i zespołów interdyscyplinarnych z udziałem dzielnicowych i pracowników w/w instytucji.

Na szkoleniu szczegółowo została przedstawiona procedura „Niebieskiej Karty” wraz  z celami i zadaniami nałożonymi na Policję w sprawie realizowania tej procedury, zadania dzielnicowego w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Ponadto Pani Agnieszka Anioł – Głuszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pan Włodzimierz Słomczyński, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Koordynatorem programu „Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji-interwencje w przemocy domowej”, omówili działalność niniejszych instytucji w zakresie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy domowej. 

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2006 roku na terenie Dąbrowy Tarnowskiej i całego Powiatu Dąbrowskiego odnotowano 114 spraw dot. przemocy, zakończonych sporządzeniem Niebieskiej Karty, z czego 20 sprawy zakończono zarzutami i trafiły one do Prokuratury i Sądu. W roku 2007 do tej pory policjanci odnotowali 110 takich spraw.

Należy zwrócić uwagę na to, że przemoc w rodzinie jest bardzo często ukrywana. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów przemocy domowej jest dość trudne. Policjant w większości przypadków jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie i powinien jak najszybciej zebrać precyzyjne informacje o zdarzeniu. Po każdej interwencji, gdzie stwierdzono przemoc, lub istnieje podejrzenie przemocy, musi nastąpić ponowny kontakt z rodziną, w celu rozeznania sytuacji.

W przypadku przemocy domowej niezwykle ważna jest współpraca instytucji i służb społecznych zobowiązanych do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy. Bardzo często dzielnicowy staje się łącznikiem między poszkodowanymi a pracownikiem socjalnym, który może udzielić innej pomocy niż wynikają a z kompetencji Policji. Może się też zdarzyć, że ofiara przemocy nie chce dalszej pomocy ze strony Policji, a chętnie przyjmie ją od przedstawicieli innych instytucji. Dlatego tak ważna jest znajomość przez policjantów przepisów i procedur postępowania w przypadku przestępstw, które odbywają się najczęściej w zaciszu domowym.

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcprdt.pl ) pragnie jednocześnie przypomnieć, iż  w Dąbrowie Tarnowskiej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, mający swoją siedzibę w budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. J. Piłsudskiego 54, tel. 0-14 655-93-18.

            Celem Punktu jest udzielanie wieloaspektowej, bezpłatnej pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej. Pomoc udzielana przez Punkt obejmuje: diagnozę sytuacji kryzysowej, wsparcie emocjonalne, dostarczenie niezbędnych informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy oraz współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, które są bezpośrednio przyczyną kryzysu.

W dniu 13 listopada 2007r. o godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w  Dąbrowie Tarnowskiej obyło się szklenie nt. „Przemoc domowa – podejmowane działania wybranych podmiotów poza policyjnych.” W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Komisariatu Policji w Szczucinie, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego w tym: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Punktu Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Szkolenie miało na celu wypracowanie procedur postępowania i zespołów interdyscyplinarnych z udziałem dzielnicowych i pracowników w/w instytucji. Na szkoleniu szczegółowo została przedstawiona procedura „Niebieskiej Karty” wraz  z celami i zadaniami nałożonymi na Policję w sprawie realizowania tej procedury, zadania dzielnicowego w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie. Ponadto Pani Agnieszka Anioł – Głuszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pan Włodzimierz Słomczyński, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Koordynatorem programu „Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji-interwencje w przemocy domowej”, omówili działalność niniejszych instytucji w zakresie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy domowej.  Z policyjnych statystyk wynika, że w 2006 roku na terenie Dąbrowy Tarnowskiej i całego Powiatu Dąbrowskiego odnotowano 114 spraw dot. przemocy, zakończonych sporządzeniem Niebieskiej Karty, z czego 20 sprawy zakończono zarzutami i trafiły one do Prokuratury i Sądu. W roku 2007 do tej pory policjanci odnotowali 110 takich spraw. Należy zwrócić uwagę na to, że przemoc w rodzinie jest bardzo często ukrywana. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów przemocy domowej jest dość trudne. Policjant w większości przypadków jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie i powinien jak najszybciej zebrać precyzyjne informacje o zdarzeniu. Po każdej interwencji, gdzie stwierdzono przemoc, lub istnieje podejrzenie przemocy, musi nastąpić ponowny kontakt z rodziną, w celu rozeznania sytuacji. W przypadku przemocy domowej niezwykle ważna jest współpraca instytucji i służb społecznych zobowiązanych do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy. Bardzo często dzielnicowy staje się łącznikiem między poszkodowanymi a pracownikiem socjalnym, który może udzielić innej pomocy niż wynikają a z kompetencji Policji. Może się też zdarzyć, że ofiara przemocy nie chce dalszej pomocy ze strony Policji, a chętnie przyjmie ją od przedstawicieli innych instytucji. Dlatego tak ważna jest znajomość przez policjantów przepisów i procedur postępowania w przypadku przestępstw, które odbywają się najczęściej w zaciszu domowym.              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcprdt.pl ) pragnie jednocześnie przypomnieć, iż  w Dąbrowie Tarnowskiej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, mający swoją siedzibę w budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. J. Piłsudskiego 54, tel. 0-14 655-93-18.             Celem Punktu jest udzielanie wieloaspektowej, bezpłatnej pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej. Pomoc udzielana przez Punkt obejmuje: diagnozę sytuacji kryzysowej, wsparcie emocjonalne, dostarczenie niezbędnych informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy oraz współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, które są bezpośrednio przyczyną kryzysu.