Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE DĄBROWSKIM

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE DĄBROWSKIM

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE DĄBROWSKIM

W dniu 18 lutego 2010r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie poświecone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Efektem powyższego spotkania było ustalenie wspólnych działań, które do końca marca 2010 zostaną wpisane w lokalne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w każdej gminie.

Wśród tych działań znalazły się miedzy innymi: systematyczna edukacja środowiska lokalnego nt. zjawiska przemocy, opracowanie mapy zasobów środowiska lokalnego, zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego osobom uwikłanym w przemoc, podnoszenie kwalifikacji służb pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc, bieżący monitoring zjawiska przemocy w rodzinie, współdziałanie z jednostkami pomocowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie ma szanse powodzenia jedynie poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów skupiających w swym składzie przedstawicieli poszczególnych jednostek pomocowych, takich jak: PCPR, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Kuratorzy, Pedagodzy Szkolni, itp.

W Powiecie Dąbrowskim interdyscyplinarny zespół działa w ramach Programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej". Głównym koordynatorem Programu jest Powiat Dąbrowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast w każdej z 7 gmin w powiecie działają lokalni liderzy programu. Posiedzenia koalicji odbywają się co najmniej raz na kwartał, a w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej zespół podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne.

Opracowanie: PCPR

W dniu 18 lutego 2010r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie poświecone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Efektem powyższego spotkania było ustalenie wspólnych działań, które do końca marca 2010 zostaną wpisane w lokalne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w każdej gminie. Wśród tych działań znalazły się miedzy innymi: systematyczna edukacja środowiska lokalnego nt. zjawiska przemocy, opracowanie mapy zasobów środowiska lokalnego, zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego osobom uwikłanym w przemoc, podnoszenie kwalifikacji służb pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc, bieżący monitoring zjawiska przemocy w rodzinie, współdziałanie z jednostkami pomocowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie ma szanse powodzenia jedynie poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów skupiających w swym składzie przedstawicieli poszczególnych jednostek pomocowych, takich jak: PCPR, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Kuratorzy, Pedagodzy Szkolni, itp. W Powiecie Dąbrowskim interdyscyplinarny zespół działa w ramach Programu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej". Głównym koordynatorem Programu jest Powiat Dąbrowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast w każdej z 7 gmin w powiecie działają lokalni liderzy programu. Posiedzenia koalicji odbywają się co najmniej raz na kwartał, a w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej zespół podejmuje natychmiastowe działania interwencyjne. Opracowanie: PCPR