Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. "Przyjazny Świat" zaprasza na Dzień Otwarty

"Przyjazny Świat" zaprasza na Dzień Otwarty

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" jest organem prowadzącym trzy placówki edukacyjne w Kupieninie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Są to:

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła w Kupieninie
Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów
tel./fax 14 643 73 11
orwkupienin@interia.eu
www.orw.com.pl

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Kupieninie
Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów
tel./fax 14 643 73 11
npskupienin@interia.eu
www.npskupienin.com.pl

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie
Kupienin 115, 33-221 Mędrzechów
tel./fax 14 641 00 33
sppkupienin@interia.eu

Wychowankami Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie są osoby niepełnosprawne w wieku od 3 do 25 lat. Do w/w placówek uczęszcza łącznie 36 wychowanków.

Największą liczbę tychże stanowią osoby z niepełnoprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową

Poniżej prezentacja przedstawiająca "Przyjazny Świat":

files/aktualnosci/2016/05_maj/20_Przyjazny_Swiat_zaprasza_na_Dzien_Otwarty/psprezentacja.jpg

PCPR w DT

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat" jest organem prowadzącym trzy placówki edukacyjne w Kupieninie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Są to: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła w KupieninieKupienin 35, 33-221 Mędrzechówtel./fax 14 643 73 11orwkupienin@interia.euwww.orw.com.pl Niepubliczne Przedszkole Specjalne w KupieninieKupienin 35, 33-221 Mędrzechówtel./fax 14 643 73 11npskupienin@interia.euwww.npskupienin.com.pl Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w KupieninieKupienin 115, 33-221 Mędrzechówtel./fax 14 641 00 33sppkupienin@interia.eu Wychowankami Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie są osoby niepełnosprawne w wieku od 3 do 25 lat. Do w/w placówek uczęszcza łącznie 36 wychowanków. Największą liczbę tychże stanowią osoby z niepełnoprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową Poniżej prezentacja przedstawiająca "Przyjazny Świat": PCPR w DT