Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Przypomnienie o wygaśnięciu zezwoleń na gospodarowanie odpadami z dniem 23 stycznia 2015 r.

Przypomnienie o wygaśnięciu zezwoleń na gospodarowanie odpadami z dniem 23 stycznia 2015 r.

Przypomnienie o wygaśnięciu zezwoleń na gospodarowanie odpadami z dniem 23 stycznia 2015 r.

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą ważność, wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy, następujące decyzje:

1. zezwolenie na zbieranie odpadów,

2. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), o odpadach w zakresie zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

  W związku z tym do dnia 23 stycznia 2015 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.)

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, nie przewiduje się wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji.

Więcej: mos.gov.pl

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą ważność, wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy, następujące decyzje: 1. zezwolenie na zbieranie odpadów, 2. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.   W związku z tym do dnia 23 stycznia 2015 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.) Jak informuje Ministerstwo Środowiska, nie przewiduje się wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji. Więcej: mos.gov.pl