Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o nowych godzinach przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w roku 2018r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek”

tel. kontaktowy:              14 657 80 50

       POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW:

       w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. 

       poniedziałek:                    od 8.30 do 12.30

       wtorek:                            od 8.30 do 12.30

       w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. 

       poniedziałek:                    od 8.00 do 12.00

       wtorek:                            od 8.00 do 12.00

      w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. 

       środa:                               od 10.00 do 14.00

       czwartek:                         od 10.00 do 14.00

       piątek:                             od 10.00 do 14.00

       w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r:

       środa:                              od 14.00 do 18.00

       czwartek:                         od 14.00 do 18.00

       piątek:                             od 14.00 do 18.00

 

       POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:

     

      w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 

       środa:                              od 8.00 do 12.00

       czwartek:                         od 9.20 do 13.20

       piątek:                             od 9.00 do 13.00

      w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r:

      poniedziałek:                    od 8.30 do 12.30

      wtorek:                            od 8.00 do 12.00

       

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, prowadzony przez organizacje pozarządową: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” w Krakowie

      POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:

       tel. kontaktowy:              14 643 64 21

       poniedziałek:                   od 12.00 do 16.00

       wtorek:                            od 8.00 do 12.00

       środa:                              od 8.00 do 12.00

       czwartek:                         od 12.00 do 16.00

       piątek:                             od 8.00 do 12.00

Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) osoba fizyczna:

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)   która jest w ciąży.

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o dodatkowych godzinach przyjęć

punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek”

tel. kontaktowy:                     14 657 80 50

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW:

w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 

     

w dniu  13.03.2018r.      od 8.30 do 14.30

w dniu 03.04.2018 r.   od 12.00 do 14.00       

w dniu 09.04.2018 r.   od 12.00 do 14.00       

w dniu 07.05.2018r.    od 12.00 do 14.00       

w dniu 08.05.2018r.      od 12.00 do 14.00


POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:

 

w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 


w dniu  07.03.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  08.03.2018r.    od 8.20 do 13.20

w dniu  09.03.2018r.    od 9.00 do 14.00

w dniu  16.03.2018r.    od 9.00 do 14.00

w dniu  21.03.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  29.03.2018r.    od 8.20 do 13.20

w dniu  04.04.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  05.04.2018r.    od 8.20 do 13.20

w dniu  11.04.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  18.04.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  25.04.2018r.    od 8.00 do 13.00

w dniu  26.04.2018r.    od 8.20 do 13.20

w dniu  10.05.2018r.    od 8.20 do 13.20

w dniu  17.05.2018r.    od 8.20 do 13.20


Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o dodatkowych godzinach przyjęć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, prowadzony przez organizacje pozarządową: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” w Krakowie


      POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:


       tel. kontaktowy:              14 643 64 21


w okresie od 01.03.2018r. do 31.03.2018r. 


w dniu  26.03.2018r.    od 8.00 do 16.00

w dniu  27.03.2018r.    od 8.00 do 16.00

 

Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA

files/aktualnosci/2016/12_Grudzien/30_Informacja/infografika_caly_system_2.jpg

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o nowych godzinach przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w roku 2018r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek” tel. kontaktowy:              14 657 80 50        POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW:        w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.         poniedziałek:                    od 8.30 do 12.30        wtorek:                            od 8.30 do 12.30        w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.         poniedziałek:                    od 8.00 do 12.00        wtorek:                            od 8.00 do 12.00       w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.         środa:                               od 10.00 do 14.00        czwartek:                         od 10.00 do 14.00        piątek:                             od 10.00 do 14.00        w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r:        środa:                              od 14.00 do 18.00        czwartek:                         od 14.00 do 18.00        piątek:                             od 14.00 do 18.00          POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:             w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.         środa:                              od 8.00 do 12.00        czwartek:                         od 9.20 do 13.20        piątek:                             od 9.00 do 13.00       w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r:       poniedziałek:                    od 8.30 do 12.30       wtorek:                            od 8.00 do 12.00         Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, prowadzony przez organizacje pozarządową: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” w Krakowie       POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:        tel. kontaktowy:              14 643 64 21        poniedziałek:                   od 12.00 do 16.00        wtorek:                            od 8.00 do 12.00        środa:                              od 8.00 do 12.00        czwartek:                         od 12.00 do 16.00        piątek:                             od 8.00 do 12.00 Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) osoba fizyczna: 1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub 5)   która nie ukończyła 26 lat, lub 6)   która ukończyła 65 lat, lub 7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 8)   która jest w ciąży.   Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o dodatkowych godzinach przyjęć w  punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek” tel. kontaktowy:                     14 657 80 50 POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW: w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.        w dniu  13.03.2018r.      od 8.30 do 14.30 w dniu 03.04.2018 r.   od 12.00 do 14.00        w dniu 09.04.2018 r.   od 12.00 do 14.00        w dniu 07.05.2018r.    od 12.00 do 14.00        w dniu 08.05.2018r.      od 12.00 do 14.00 POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:   w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.  w dniu  07.03.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  08.03.2018r.    od 8.20 do 13.20 w dniu  09.03.2018r.    od 9.00 do 14.00 w dniu  16.03.2018r.    od 9.00 do 14.00 w dniu  21.03.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  29.03.2018r.    od 8.20 do 13.20 w dniu  04.04.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  05.04.2018r.    od 8.20 do 13.20 w dniu  11.04.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  18.04.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  25.04.2018r.    od 8.00 do 13.00 w dniu  26.04.2018r.    od 8.20 do 13.20 w dniu  10.05.2018r.    od 8.20 do 13.20 w dniu  17.05.2018r.    od 8.20 do 13.20 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o dodatkowych godzinach przyjęć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, prowadzony przez organizacje pozarządową: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” w Krakowie       POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:        tel. kontaktowy:              14 643 64 21 w okresie od 01.03.2018r. do 31.03.2018r.  w dniu  26.03.2018r.    od 8.00 do 16.00 w dniu  27.03.2018r.    od 8.00 do 16.00   Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA