Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rada Pożytku już działa!

Rada Pożytku już działa!

Rada Pożytku już działa!

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej po raz pierwszy zebrali się członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP), powołani do swej roli uchwałą Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 30 listopada 2011 r.

Posiedzenie otworzył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, który powitał zebranych i pogratulował im wyboru na członków PRDPP, podkreślając misję jaką może spełnić powołana Rada poprzez działania ponad podziałami organizacyjnymi, reprezentowania całego sektora organizacji pozarządowych, a także głębszego uczestnictwa w działalności samorządowej Powiatu.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej weszli:

- przedstawiciele Rady Powiatu Dąbrowskiego:

1) Andrzej Urbanik

2) Marian Szajor

- przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego:

1) Jerzy Bączek

2) Marian Gajda

- przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

1) Pani Krystyna Kozaka (zaangażowana w działalność kulturalną OSP w Kannie; kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Eliksir" działającego przy OSP Kanna) - zgłoszona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kannie, poparcia kandydatce udzielili również OSP w Bolesławiu i OSP w Świebodzinie.

2) Pani Renata Sojka (członek Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna, działa również w innych organizacjach w środowisku lokalnym) – zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna, poparcia kandydatce udzielili również OSP w Nieczajnie Górnej i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów.

3) Pan Karol Piekielniak (aktywny działacz społeczny; od marca 2011 r. pełni funkcję prezesa OSP w Szczucinie) – zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczucinie, poparcia kandydatowi udzielili również Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nadzieja" w Szczucinie, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie.

4) Pan Zenon Woliński (aktywny działacz sportowy na terenie Gminy Mędrzechów i Powiatu Dąbrowskiego) – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów, poparcia kandydatowi udzielili również OSP w Kupieninie i OSP w Mędrzechowie.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie nowo powołanej PRDPP.

Zgodnie z zapisem § 10 uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Pan Andrzej Urbanik. Członkowie PRDPP podjęli jeszcze dwie uchwały: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej (został nim Pan Jerzy Bączek) oraz w sprawie wyrażenia gotowości podpisania Porozumienia Lokalnych Rad Pożytku Publicznego Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania poruszono również sprawy związane m.in. z działalnością organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego i możliwościami dofinansowania działalności statutowej tych organizacji.

opracowanie: D. Jedynak

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej po raz pierwszy zebrali się członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP), powołani do swej roli uchwałą Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Posiedzenie otworzył Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, który powitał zebranych i pogratulował im wyboru na członków PRDPP, podkreślając misję jaką może spełnić powołana Rada poprzez działania ponad podziałami organizacyjnymi, reprezentowania całego sektora organizacji pozarządowych, a także głębszego uczestnictwa w działalności samorządowej Powiatu. W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej weszli: - przedstawiciele Rady Powiatu Dąbrowskiego: 1) Andrzej Urbanik 2) Marian Szajor - przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego: 1) Jerzy Bączek 2) Marian Gajda - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Powiatu Dąbrowskiego: 1) Pani Krystyna Kozaka (zaangażowana w działalność kulturalną OSP w Kannie; kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Eliksir" działającego przy OSP Kanna) - zgłoszona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kannie, poparcia kandydatce udzielili również OSP w Bolesławiu i OSP w Świebodzinie. 2) Pani Renata Sojka (członek Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna, działa również w innych organizacjach w środowisku lokalnym) – zgłoszona przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna, poparcia kandydatce udzielili również OSP w Nieczajnie Górnej i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów. 3) Pan Karol Piekielniak (aktywny działacz społeczny; od marca 2011 r. pełni funkcję prezesa OSP w Szczucinie) – zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczucinie, poparcia kandydatowi udzielili również Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nadzieja" w Szczucinie, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy OSP w Szczucinie. 4) Pan Zenon Woliński (aktywny działacz sportowy na terenie Gminy Mędrzechów i Powiatu Dąbrowskiego) – zgłoszony przez Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów, poparcia kandydatowi udzielili również OSP w Kupieninie i OSP w Mędrzechowie. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie nowo powołanej PRDPP. Zgodnie z zapisem § 10 uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Pan Andrzej Urbanik. Członkowie PRDPP podjęli jeszcze dwie uchwały: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej (został nim Pan Jerzy Bączek) oraz w sprawie wyrażenia gotowości podpisania Porozumienia Lokalnych Rad Pożytku Publicznego Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania poruszono również sprawy związane m.in. z działalnością organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego i możliwościami dofinansowania działalności statutowej tych organizacji. opracowanie: D. Jedynak