Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 - 2030

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 - 2030

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023 - 2030


Na podstawie art.3 i art. 4 pkt. 1Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr L/490/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, w dniach 20.11–20.12.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:
1. z mieszkańcami powiatu,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami
pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Dąbrowskiego i ich związkami.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdobrowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.
b) drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.
c) bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej godzinach pracy Starostwa.
2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 06.12.2023 r.
o godz. 15:00 w Budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach pracy Starostwa.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 dostępne były od dnia 20.11.2023 r.:
• w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
w sekretariacie oraz dzienniku podawczym;
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Dąbrowie Tarnowskiej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) i na stronie internetowej powiatu (powiatdobrowski.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami podczas którego przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag.

 

Na podstawie art.3 i art. 4 pkt. 1Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr L/490/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, w dniach 20.11–20.12.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030.Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:1. z mieszkańcami powiatu, 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 3. z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Dąbrowskiego i ich związkami.Do podmiotów wskazanych w pkt. 3 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 20.12.2023 r. w następujących formach:1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdobrowski.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.b) drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu”.c) bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej godzinach pracy Starostwa.2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbyło się w dniu 06.12.2023 r. o godz. 15:00 w Budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach pracy Starostwa.Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 dostępne były od dnia 20.11.2023 r.:• w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym;• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska) i na stronie internetowej powiatu (powiatdobrowski.pl).Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami podczas którego przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi.W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag.   Pliki do pobrania Pobierz plik Odstąpienie od przeprowadzenia OOS.pdf Pobierz plik Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf