Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Razem bezpieczniej" składanie wniosków

„Razem bezpieczniej" składanie wniosków

„Razem bezpieczniej

Starosta Dąbrowski zachęca działające na terenie powiatu organizacje pożytku publicznego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów zadań publicznych w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej" w 2011 roku.
Razem bezpieczniej to rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych.

Opracowane projekty powinny być zgodne z założeniami programu oraz wpisywać się w niżej wskazane obszary działania:

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
- bezpieczeństwo w szkole i przemoc w rodzinie,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
- ochrona dziedzictwa narodowego.

Opisy obszarów działania oraz przykładowe działania można znaleźć w dziale: Program "Razem bezpieczniej" na stronie internetowej www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl

Propozycje projektów należy wysłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej wb@malopolska.uw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu projektu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Krakowie).

Wzór wniosku do pobrania jest zamieszczony na głównej stronie internetowego serwisu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.malopolska.uw.gov.pl).

opracowanie: PCZK

Starosta Dąbrowski zachęca działające na terenie powiatu organizacje pożytku publicznego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów zadań publicznych w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej" w 2011 roku.Razem bezpieczniej to rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych. Opracowane projekty powinny być zgodne z założeniami programu oraz wpisywać się w niżej wskazane obszary działania: - bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,- bezpieczeństwo w szkole i przemoc w rodzinie,- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,- bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,- ochrona dziedzictwa narodowego. Opisy obszarów działania oraz przykładowe działania można znaleźć w dziale: Program "Razem bezpieczniej" na stronie internetowej www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl Propozycje projektów należy wysłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej wb@malopolska.uw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu projektu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Krakowie). Wzór wniosku do pobrania jest zamieszczony na głównej stronie internetowego serwisu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.malopolska.uw.gov.pl). opracowanie: PCZK