Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie

Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie

Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie

13 marca 2018 r. w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowaną przez Komendanta - nadkom. Mirosława Stracha i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR) w imieniu, którego działała dyrektor jednostki Agnieszka Anioł-Głuszek.

Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również skoordynowanie działań i wzmocnienie dotychczasowej współpracy w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy.

Realizacja porozumienia oparta będzie na wzajemnej współpracy w ramach posiadanych kompetencji i możliwości prawnych, w szczególności poprzez:

  • wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
  • organizowanie cyklicznych spotkań interdyscyplinarnych mających na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie procedur działania i innych działań prowadzących do osiągnięcia celu porozumienia,
  • informowanie o możliwych formach wsparcia, szkoleń i innych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób zaangażowanych
  • w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • przekazywanie informacji o placówkach, które udzielają wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową, w tym placówek interwencyjnych i całodobowych,
  • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • opracowywanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Podpisane Porozumienie stanowi element lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie funkcjonującego na terenie powiatu dąbrowskiego.

PCPR w DT/mags

13 marca 2018 r. w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowaną przez Komendanta - nadkom. Mirosława Stracha i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR) w imieniu, którego działała dyrektor jednostki Agnieszka Anioł-Głuszek. Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również skoordynowanie działań i wzmocnienie dotychczasowej współpracy w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy. Realizacja porozumienia oparta będzie na wzajemnej współpracy w ramach posiadanych kompetencji i możliwości prawnych, w szczególności poprzez: wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, organizowanie cyklicznych spotkań interdyscyplinarnych mających na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie procedur działania i innych działań prowadzących do osiągnięcia celu porozumienia, informowanie o możliwych formach wsparcia, szkoleń i innych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przekazywanie informacji o placówkach, które udzielają wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową, w tym placówek interwencyjnych i całodobowych, prowadzenie działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowywanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Podpisane Porozumienie stanowi element lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie funkcjonującego na terenie powiatu dąbrowskiego. PCPR w DT/mags