Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, na terenie Powiatu Dąbrowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie Powiat Dąbrowski oczekuje na podpisanie umowy z PFRON, która pozwoli na wstąpienie przez Powiat, w rolę Realizatora Programu, a tym samym na uruchomienie procedury przyjmowania wniosków, w ramach niniejszego Programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, niezwłocznie poinformuje, o rozpoczęciu na terenie Powiatu Dąbrowskiego, naboru wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Przypominamy, iż wnioski będzie można składać w sposób ciągły do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nowy program PFRON jest szybką reakcją na trudną sytuację osób niepełnosprawnych, w czasie epidemii. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej,
  2. środowiskowych domów samopomocy,
  3. dziennych domów pomocy społecznej,
  4. placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana ze środków PFRON,
  5. uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (od 18 do 25 roku życia),
  6. wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (od 18 do 25 roku życia), które w wyniku panującej epidemii korona wirusa utraciły możliwość korzystania ze świadczeń, które otrzymują w placówce.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pod numerem telefony 14 642 44 15 oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie Powiat Dąbrowski oczekuje na podpisanie umowy z PFRON, która pozwoli na wstąpienie przez Powiat, w rolę Realizatora Programu, a tym samym na uruchomienie procedury przyjmowania wniosków, w ramach niniejszego Programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, niezwłocznie poinformuje, o rozpoczęciu na terenie Powiatu Dąbrowskiego, naboru wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przypominamy, iż wnioski będzie można składać w sposób ciągły do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Nowy program PFRON jest szybką reakcją na trudną sytuację osób niepełnosprawnych, w czasie epidemii. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych: podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana ze środków PFRON, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (od 18 do 25 roku życia), wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (od 18 do 25 roku życia), które w wyniku panującej epidemii korona wirusa utraciły możliwość korzystania ze świadczeń, które otrzymują w placówce. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pod numerem telefony 14 642 44 15 oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej