Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy”

Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy”

Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016 r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa.

Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 18 - 19.02.2016 r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Elżbieta Sokół
Małgorzata Zborowska
Tel: 14 656 28 00 wew. 20,
Tel: 14 655 69 85 wew. 19.
m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl
e.sokol@fundacjatarnowskiego.pl
www.aktywnimlodzi.pl

files/aktualnosci/2016/02_Luty/16_ Rekrutacja_do_projektu_Aktywni_i_mlodzi_na_rynku_pracy/20160128_fundacjatarnowskiego_AktywacjaMlodych_2016_plakat_p1.jpg

źródło: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016 r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa. Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 18 - 19.02.2016 r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:Elżbieta SokółMałgorzata ZborowskaTel: 14 656 28 00 wew. 20,Tel: 14 655 69 85 wew. 19.m.zborowska@fundacjatarnowskiego.ple.sokol@fundacjatarnowskiego.plwww.aktywnimlodzi.pl źródło: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego