Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy"

Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy"

Rekrutacja do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin V tury rekrutacji do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy". Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 21 października 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 13, 33-100 Tarnów (III p.)

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób, które spełniają poniższe warunki:

  • są w wieku 15-29 lat,
  • zamieszkują na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego,
  • są bierne zawodowo (nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy)
  • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkolą* się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

*Pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Dla uczestników projektu przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo uczestnikom projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

files/aktualnosci/2016/10_Pazdziernik/14_Rekrutacja_do_projektu_Aktywni_i_mlodzi_na_rynku_pracy/20160128_fundacjatarnowskiego_AktywacjaMlodych_2016_plakat_p1 (1).jpg

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2015 r., nr POWR.01.02.02-12-0125/15-00 zawartej pomiędzy Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
Tel. 14 656 28 00 wew. 20
14 655 69 85 wew. 19
e-mail: m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl
e.sokol@fundacjatarnowskiego.pl
http://aktywnimlodzi.pl/

DJ/mags

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin V tury rekrutacji do projektu „Aktywni i młodzi na rynku pracy". Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 21 października 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 13, 33-100 Tarnów (III p.) Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób, które spełniają poniższe warunki: są w wieku 15-29 lat, zamieszkują na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego, są bierne zawodowo (nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą* się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. *Pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dla uczestników projektu przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo uczestnikom projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2015 r., nr POWR.01.02.02-12-0125/15-00 zawartej pomiędzy Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiegoul. Krakowska 1333-100 TarnówTel. 14 656 28 00 wew. 2014 655 69 85 wew. 19e-mail: m.zborowska@fundacjatarnowskiego.ple.sokol@fundacjatarnowskiego.plhttp://aktywnimlodzi.pl/ DJ/mags