Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rekrutacja do projektu „Dobra Przyszłość”

Rekrutacja do projektu „Dobra Przyszłość”

Rekrutacja do projektu „Dobra Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 rozpoczął się kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Dąbrowskim.
Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umową
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest:
a) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym,
b) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemami
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych.
W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, wyjazdowych warsztatach kompetencji społecznych, wyjazdowym zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15 w terminie do 12 kwietnia 2012 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 rozpoczął się kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Dobra Przyszłość" – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Dąbrowskim.Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umowąz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest:a) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym,b) osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemamiw sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych.W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, wyjazdowych warsztatach kompetencji społecznych, wyjazdowym zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15 w terminie do 12 kwietnia 2012 roku.