Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski rozpocznie się 13 maja 2024 roku.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025 wraz z załącznikiem Nr 1.

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość wszystkich punktów, na które składają się:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki dwóch innych przedmiotów, związanych ze specyfiką szkoły – patrz regulaminy naboru w szkołach,
 • szczególne osiągnięcia ucznia,
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

 • od 13 maja do 4 lipca 2024 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I
 • od 13 maja do 27 maja 2024 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I dotyczy klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego.
 • od 28 maja do 28 czerwca 2024 r. – przeprowadzanie prób sprawności fizycznej,
 • do 2 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z prób sprawności fizycznej,
 • od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • do 9 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęciu do szkoły,
 • 11 lipca 2024 r. do godziny 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 16 lipca 2024 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W szkołach Powiatu Dąbrowskiego pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. Jest świetne zaplecze sportowe, a także przyjazna, rodzinna atmosfera. Warto podkreślić, iż poziom szkół na Powiślu Dąbrowskim niczym nie odbiega od poziomu szkół w dużych miastach. Młodzi ludzie nie muszą więc tracić czasu na dojazdy do innych miast – mogą uczyć się na Powiślu Dąbrowskim.

Ośmioklasistów do kontynuowania swojego dalszego kształcenia zapraszają:

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dąbrowski rozpocznie się 13 maja 2024 roku. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone zgodnie z terminami, które określa Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025 wraz z załącznikiem Nr 1. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość wszystkich punktów, na które składają się: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki dwóch innych przedmiotów, związanych ze specyfiką szkoły – patrz regulaminy naboru w szkołach, szczególne osiągnięcia ucznia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: od 13 maja do 4 lipca 2024 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I od 13 maja do 27 maja 2024 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I dotyczy klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego. od 28 maja do 28 czerwca 2024 r. – przeprowadzanie prób sprawności fizycznej, do 2 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z prób sprawności fizycznej, od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, do 9 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęciu do szkoły, 11 lipca 2024 r. do godziny 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 16 lipca 2024 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W szkołach Powiatu Dąbrowskiego pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. Jest świetne zaplecze sportowe, a także przyjazna, rodzinna atmosfera. Warto podkreślić, iż poziom szkół na Powiślu Dąbrowskim niczym nie odbiega od poziomu szkół w dużych miastach. Młodzi ludzie nie muszą więc tracić czasu na dojazdy do innych miast – mogą uczyć się na Powiślu Dąbrowskim. Ośmioklasistów do kontynuowania swojego dalszego kształcenia zapraszają: