Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rocznica wyzwolenia Stolicy Powiatu

Rocznica wyzwolenia Stolicy Powiatu

Rocznica wyzwolenia Stolicy Powiatu

16-17 stycznia każdego roku, to bardzo ważne dni dla naszego Powiatu. W tym roku przypada 65 - ta rocznica wyzwolenia Powiatu Dąbrowskiego z rąk hitlerowców.

W wielowiekowej przeszłości naszego powiatu zaznaczył się również okres 5 – letniej okupacji hitlerowskiej. W tym okresie zaszły olbrzymie zmiany, które odcisnęły swoiste piętno na każdej dziedzinie życia. W pamięci kilku pokoleń Polaków okres wojny utrwalił się jako, czas cierpienia i zarazem heroicznej walki o przetrwanie.

Okres okupacji niemieckiej dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego rozpoczął się 8 września 1939 roku. Dzieje okupacyjne naszej małej ojczyzny nie różnią się zbytnio od losu innych ziem polskich, ponieważ metody działania okupanta były takie same na terenie całego kraju.

Wyzwolenie ziemi dąbrowskiej nastąpiło w rezultacie ofensywy Armii Radzieckiej, która rozpoczęła się 12 stycznia 1945 r. by w dniach 16 i 17 stycznia mieszkańcy Szczucina, Radgoszczy i Dąbrowy Tarnowskiej poczuli się wolni od niemieckiego agresora .
Od pierwszych dni niepodległości ludność powiatu przystąpiła do organizacji życia państwowego, społecznego i gospodarczego. Dąbrowa Tarnowska w powojennym podziale administracyjnym kraju zachowała rangę stolicy powiatu, liczącego w 1945 roku 62 tyś. mieszkańców (w 1938 r. - 72 tyś.).

16-17 stycznia każdego roku, to bardzo ważne dni dla naszego Powiatu. W tym roku przypada 65 - ta rocznica wyzwolenia Powiatu Dąbrowskiego z rąk hitlerowców. W wielowiekowej przeszłości naszego powiatu zaznaczył się również okres 5 – letniej okupacji hitlerowskiej. W tym okresie zaszły olbrzymie zmiany, które odcisnęły swoiste piętno na każdej dziedzinie życia. W pamięci kilku pokoleń Polaków okres wojny utrwalił się jako, czas cierpienia i zarazem heroicznej walki o przetrwanie. Okres okupacji niemieckiej dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego rozpoczął się 8 września 1939 roku. Dzieje okupacyjne naszej małej ojczyzny nie różnią się zbytnio od losu innych ziem polskich, ponieważ metody działania okupanta były takie same na terenie całego kraju. Wyzwolenie ziemi dąbrowskiej nastąpiło w rezultacie ofensywy Armii Radzieckiej, która rozpoczęła się 12 stycznia 1945 r. by w dniach 16 i 17 stycznia mieszkańcy Szczucina, Radgoszczy i Dąbrowy Tarnowskiej poczuli się wolni od niemieckiego agresora .Od pierwszych dni niepodległości ludność powiatu przystąpiła do organizacji życia państwowego, społecznego i gospodarczego. Dąbrowa Tarnowska w powojennym podziale administracyjnym kraju zachowała rangę stolicy powiatu, liczącego w 1945 roku 62 tyś. mieszkańców (w 1938 r. - 72 tyś.).