Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rocznica zbrodni katyńskiej

Rocznica zbrodni katyńskiej

Rocznica zbrodni katyńskiej

W poniedziałek 17 września br. przedstawiciele samorządu powiatowego pod przewodnictwem Pana Wicestarosty Tadeusza Kwiatkowskiego i Sekretarza powiatu Pana Kazimierza Wójcika, wraz z przedstawicielami Gminy Dąbrowa Tarnowska na czele z Panem Burmistrzem Stanisławem Początkiem, Przewodniczą Rady Gminy Panią Bogusławą Serwicką i Sekretarz Gminy Panią Barbarą Sobecką-Mikos oraz przedstawicielem Światowego Związku Żołnierz AK Panem Józefem Jaworskim złożyli wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej zbrodnię Katyńską.
W Polsce, znaczenie słowa Katyń, czy też las katyński, oznacza masowe wymordowanie oficerów Wojska Polskiego na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP, z dnia 5 marca 1940 roku, przez NKWD. Mordu tego, dokonano na wiosnę tegoż roku, na 15 000 polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach jenieckich, znajdujących się na terytorium ZSRR. Ofiary tej zbrodni, były pogrzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa

Zbrodnia ta, była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku, ujawniono zbiorowe groby w Katyniu na Smoleńszczyźnie, który był wówczas terenem okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką. Zbrodnia katyńska, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie oraz masowość, jest według opinii Instytutu Pamięci Narodowej uważana za ludobójstwo, co jednocześnie jest totalnie odrzucane przez Rosję.

W dniu 5 marca 1940 roku, Ławrientij Beria jako Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, skierował do Józefa Stalina notatkę służbową, w której po zdefiniowaniu,... że polscy jeńcy wojenni nie rokują nadziei poprawy, i są oni dalej wrogami władzy radzieckiej,... uważa on za uzasadnione rozstrzelanie ich, bez wzywania skazanych oraz bez przedstawiania im konkretnych zarzutów i aktów oskarżenia. Na mocy powyższego postanowienia, w dniu 1 kwietnia 1940 roku, Moskwy wyszły trzy pierwsze zlecenia rozstrzelania polskich jeńców, skierowane do obozu ostaszkowskiego. Zawierały one nazwiska 343 osób, co było początkiem akcji liczebnego rozładowania obozów.
Ze stacji kolejowej, polscy oficerowie byli przewożeni autobusem na miejsce zbrodni, gdzie młodszym i silniejszym ofiarom zarzucano na głowę płaszcze wojskowe i wiązano im ręce sznurem, po czym wszystkich zabijano zwykle jednym strzałem z bliskiej odległości w kark lub tył czaszki. Zwłoki zamordowanych Polaków, wynoszono na oczekujące ciężarówki i wywożono je do odległej o 32 km miejscowości Miednoje leżącą nad rzeką Twiercą, koło wioski Jamok. Tam na terenie letniskowym, kalinińskiego NKWD, na skraju lasu znajdował się przygotowany już przez koparkę sprowadzoną z Moskwy, dół o głębokości 6 metrów. Trupy zrzucano bezładnie, po czym koparka zasypywała je, przygotowując jednocześnie dół na dzień następny.

Miejsce masowych grobów w Katyniu, zostało odkryte przez polskich robotników przymusowych, będących pod nadzorem niemieckim latem 1942 roku. Po odkopaniu dwóch zwłok w polskim mundurze, powiadomili oni władze niemieckie, które początkowo nie wykazały zainteresowania. Prace ekshumacyjne, Niemcy rozpoczęli dopiero w dniu 18 lutego 1943 roku. W dniu 13 kwietnia 1943 roku, radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12, 000 polskich oficerów.

W poniedziałek 17 września br. przedstawiciele samorządu powiatowego pod przewodnictwem Pana Wicestarosty Tadeusza Kwiatkowskiego i Sekretarza powiatu Pana Kazimierza Wójcika, wraz z przedstawicielami Gminy Dąbrowa Tarnowska na czele z Panem Burmistrzem Stanisławem Początkiem, Przewodniczą Rady Gminy Panią Bogusławą Serwicką i Sekretarz Gminy Panią Barbarą Sobecką-Mikos oraz przedstawicielem Światowego Związku Żołnierz AK Panem Józefem Jaworskim złożyli wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej zbrodnię Katyńską.W Polsce, znaczenie słowa Katyń, czy też las katyński, oznacza masowe wymordowanie oficerów Wojska Polskiego na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP, z dnia 5 marca 1940 roku, przez NKWD. Mordu tego, dokonano na wiosnę tegoż roku, na 15 000 polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach jenieckich, znajdujących się na terytorium ZSRR. Ofiary tej zbrodni, były pogrzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa Zbrodnia ta, była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku, ujawniono zbiorowe groby w Katyniu na Smoleńszczyźnie, który był wówczas terenem okupowanym przez III Rzeszę Niemiecką. Zbrodnia katyńska, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie oraz masowość, jest według opinii Instytutu Pamięci Narodowej uważana za ludobójstwo, co jednocześnie jest totalnie odrzucane przez Rosję. W dniu 5 marca 1940 roku, Ławrientij Beria jako Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, skierował do Józefa Stalina notatkę służbową, w której po zdefiniowaniu,... że polscy jeńcy wojenni nie rokują nadziei poprawy, i są oni dalej wrogami władzy radzieckiej,... uważa on za uzasadnione rozstrzelanie ich, bez wzywania skazanych oraz bez przedstawiania im konkretnych zarzutów i aktów oskarżenia. Na mocy powyższego postanowienia, w dniu 1 kwietnia 1940 roku, Moskwy wyszły trzy pierwsze zlecenia rozstrzelania polskich jeńców, skierowane do obozu ostaszkowskiego. Zawierały one nazwiska 343 osób, co było początkiem akcji liczebnego rozładowania obozów.Ze stacji kolejowej, polscy oficerowie byli przewożeni autobusem na miejsce zbrodni, gdzie młodszym i silniejszym ofiarom zarzucano na głowę płaszcze wojskowe i wiązano im ręce sznurem, po czym wszystkich zabijano zwykle jednym strzałem z bliskiej odległości w kark lub tył czaszki. Zwłoki zamordowanych Polaków, wynoszono na oczekujące ciężarówki i wywożono je do odległej o 32 km miejscowości Miednoje leżącą nad rzeką Twiercą, koło wioski Jamok. Tam na terenie letniskowym, kalinińskiego NKWD, na skraju lasu znajdował się przygotowany już przez koparkę sprowadzoną z Moskwy, dół o głębokości 6 metrów. Trupy zrzucano bezładnie, po czym koparka zasypywała je, przygotowując jednocześnie dół na dzień następny. Miejsce masowych grobów w Katyniu, zostało odkryte przez polskich robotników przymusowych, będących pod nadzorem niemieckim latem 1942 roku. Po odkopaniu dwóch zwłok w polskim mundurze, powiadomili oni władze niemieckie, które początkowo nie wykazały zainteresowania. Prace ekshumacyjne, Niemcy rozpoczęli dopiero w dniu 18 lutego 1943 roku. W dniu 13 kwietnia 1943 roku, radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12, 000 polskich oficerów.