Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozmowy o kierunkach kształcenia

Rozmowy o kierunkach kształcenia

Rozmowy o kierunkach kształcenia

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Pana Roberta Pantery Wicestarosty Dąbrowskiego z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Uczestniczyli również Pan Krzysztof Bryk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Polityki Społecznej oraz Pani Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia.

Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawili proponowaną ofertę kształcenia, która będzie zbieżna z realizowanymi obecnie kierunkami kształcenia.
Po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu, nowością może być utworzenie, na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Szczucinie, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pn. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, w skład którego wejdzie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego będzie utworzony na bazie istniejących warsztatów kształcenia praktycznego w Szczucinie. Ideą samorządu powiatowego jest, aby warsztaty te ożyły i zaczęły prowadzić kształcenie zawodowe młodzieży jak również prowadziły kursy umożliwiające przekwalifikowanie i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe.

Utworzenie tej placówki powiązane jest z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, która zakłada wytworzenie realnych powiązań między kształceniem zawodowym prowadzonym na poziomie ponadgimnazjalnym oraz kształceniem ustawicznym adresowanym do osób dorosłych. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przyczyni się do połączenia zasobów edukacyjnych, lepszego wykorzystania istniejącej bazy technicznej, dydaktycznej i kadrowej oraz silniejszego powiązania szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Do zadań centrum będzie należało prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Utworzenie centrum jest również zbieżne z propozycją Województwa Małopolskiego zawartą w Programie Strategicznym „Kapitał intelektualny i rynek pracy", która zakłada uruchomienie około 20 Centrów Kompetencji Zawodowych.

Uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego są w trakcie konsultacji.

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie Pana Roberta Pantery Wicestarosty Dąbrowskiego z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Uczestniczyli również Pan Krzysztof Bryk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Polityki Społecznej oraz Pani Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia. Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawili proponowaną ofertę kształcenia, która będzie zbieżna z realizowanymi obecnie kierunkami kształcenia.Po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu, nowością może być utworzenie, na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Szczucinie, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pn. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, w skład którego wejdzie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego będzie utworzony na bazie istniejących warsztatów kształcenia praktycznego w Szczucinie. Ideą samorządu powiatowego jest, aby warsztaty te ożyły i zaczęły prowadzić kształcenie zawodowe młodzieży jak również prowadziły kursy umożliwiające przekwalifikowanie i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Utworzenie tej placówki powiązane jest z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego, która zakłada wytworzenie realnych powiązań między kształceniem zawodowym prowadzonym na poziomie ponadgimnazjalnym oraz kształceniem ustawicznym adresowanym do osób dorosłych. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przyczyni się do połączenia zasobów edukacyjnych, lepszego wykorzystania istniejącej bazy technicznej, dydaktycznej i kadrowej oraz silniejszego powiązania szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Do zadań centrum będzie należało prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Utworzenie centrum jest również zbieżne z propozycją Województwa Małopolskiego zawartą w Programie Strategicznym „Kapitał intelektualny i rynek pracy", która zakłada uruchomienie około 20 Centrów Kompetencji Zawodowych. Uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego są w trakcie konsultacji.