Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozpoczęcie prac nad nową strategią rozwoju powiatu

Rozpoczęcie prac nad nową strategią rozwoju powiatu

Rozpoczęcie prac nad nową strategią rozwoju powiatu

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020.

Prace nad obecną strategią rozpoczęto od powołania zespołu roboczego, który będzie współpracował przy opracowaniu tego dokumentu.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w dniu 23 stycznia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkaniu przewodniczył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a udział w nim wzięli Wicestarosta Robert Pantera, Prezes Stowarzyszenia Media Polanie z Tarnowa Stanisław Lis – wykonawca strategii, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zespół roboczy pod kierownictwem Pana Kazimierza Tęczara – Sekretarza Powiatu będzie odbywał kilkakrotne spotkania, w których uczestniczyć będą również przedstawiciele różnych grup społecznych występujących na terenie powiatu.

Celem tych spotkań będzie współpraca z wykonawcą strategii na poszczególnych etapach opracowania tego dokumentu.

Strategia nawiązywać będzie do strategii wojewódzkiej oraz programów unijnych związanych z nowym okresem programowania na lata 2014 – 2020.

Mieszkańcy powiatu również mogą włączyć się w opracowanie tego dokumentu planistycznego poprzez wypełnienie ankiet zamieszczonych na stronie internetowej powiatu www.powiatdabrowski.pl a także osobisty udział w spotkaniach konsultacyjnych planowanych w dniach 19 – 20 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014 – 2020. Prace nad obecną strategią rozpoczęto od powołania zespołu roboczego, który będzie współpracował przy opracowaniu tego dokumentu. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w dniu 23 stycznia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkaniu przewodniczył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a udział w nim wzięli Wicestarosta Robert Pantera, Prezes Stowarzyszenia Media Polanie z Tarnowa Stanisław Lis – wykonawca strategii, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Zespół roboczy pod kierownictwem Pana Kazimierza Tęczara – Sekretarza Powiatu będzie odbywał kilkakrotne spotkania, w których uczestniczyć będą również przedstawiciele różnych grup społecznych występujących na terenie powiatu. Celem tych spotkań będzie współpraca z wykonawcą strategii na poszczególnych etapach opracowania tego dokumentu. Strategia nawiązywać będzie do strategii wojewódzkiej oraz programów unijnych związanych z nowym okresem programowania na lata 2014 – 2020. Mieszkańcy powiatu również mogą włączyć się w opracowanie tego dokumentu planistycznego poprzez wypełnienie ankiet zamieszczonych na stronie internetowej powiatu www.powiatdabrowski.pl a także osobisty udział w spotkaniach konsultacyjnych planowanych w dniach 19 – 20 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.