Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozpoczynają się matury

Rozpoczynają się matury

Rozpoczynają się matury

Dziś rozpoczynają się matury. Tradycyjnie pisemnym egzaminem z języka polskiego. Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki. W czterech szkołach ponadpodstawowych w powiecie dąbrowskim do egzaminu dojrzałości przystąpi 187 tegorocznych abiturientów.

W 2021 roku egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 (z 22 grudnia 2020 r.).

Drodzy maturzyści!

Czas egzaminów dojrzałości jest poważnym sprawdzianem
Waszych umiejętności, a także odporności i wewnętrznej siły.

Życzymy uzyskania jak najlepszych wyników,
a w dalszej edukacji sukcesów, realizacji swoich ambitnych planów i życiowych celów
oraz trafnego wyboru przyszłej drogi życiowej.

Dziś rozpoczynają się matury. Tradycyjnie pisemnym egzaminem z języka polskiego. Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki. W czterech szkołach ponadpodstawowych w powiecie dąbrowskim do egzaminu dojrzałości przystąpi 187 tegorocznych abiturientów. W 2021 roku egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 (z 22 grudnia 2020 r.). Drodzy maturzyści! Czas egzaminów dojrzałości jest poważnym sprawdzianem Waszych umiejętności, a także odporności i wewnętrznej siły. Życzymy uzyskania jak najlepszych wyników, a w dalszej edukacji sukcesów, realizacji swoich ambitnych planów i życiowych celów oraz trafnego wyboru przyszłej drogi życiowej.