Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozpoczynamy realizację projektu "Pływanie -nasza pasja"

Rozpoczynamy realizację projektu "Pływanie -nasza pasja"

Rozpoczynamy realizację projektu

W dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2009 r. Powiat Dąbrowski rozpoczyna realizację projektu pn. "Pływanie – nasza pasja", w ramach którego 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu powiatu będzie korzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć na basenie.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch bloków zajęć:
- Pierwszy pod nazwą „Nauka pływania", ma na celu zdobycie młodzież podstawowych umiejętności w dziedzinie pływania, pozwalających im na bezpieczne przebywanie w wodzie.
- Drugi pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania" skierowany jest do uczniów, którzy potrafią już pływać i ma na celu nie tylko doskonalenie posiadanych już przez nich umiejętności pływackich, ale również zapoznanie ich z nowymi stylami pływackimi.

Wstępnie ustalono, że projekt będzie realizowany do końca marca br. W przypadku, gdy projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki (w połowie listopada 2008 r. powiat złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu – rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest dopiero na koniec kwartału br.), okres realizacji projektu zostanie wydłużony.
Celem zajęć na basenie jest m.in. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ze środowisk wiejskich i miejskich, opanowanie przez młodzież podstawowych technik pływackich (początkujący) oraz doskonalenie umiejętności technicznych uczniów, którzy już potrafią pływać, promocja zdrowego stylu życia i wypracowanie nawyku aktywnego wypoczynku, jako alternatywy różnych patologicznych zachowań, w tym również przeciwdziałanie uzależnieniom. Organizatorzy zajęć chcą, aby pływanie stało się nową pasją dla młodych ludzi – pasją, która rozwija i kształtuje nie tylko tężyznę fizyczną, ale i charakter.

W dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2009 r. Powiat Dąbrowski rozpoczyna realizację projektu pn. "Pływanie – nasza pasja", w ramach którego 175 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu powiatu będzie korzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć na basenie. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch bloków zajęć:- Pierwszy pod nazwą „Nauka pływania", ma na celu zdobycie młodzież podstawowych umiejętności w dziedzinie pływania, pozwalających im na bezpieczne przebywanie w wodzie.- Drugi pod nazwą „Doskonalenie umiejętności pływania" skierowany jest do uczniów, którzy potrafią już pływać i ma na celu nie tylko doskonalenie posiadanych już przez nich umiejętności pływackich, ale również zapoznanie ich z nowymi stylami pływackimi. Wstępnie ustalono, że projekt będzie realizowany do końca marca br. W przypadku, gdy projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki (w połowie listopada 2008 r. powiat złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu – rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest dopiero na koniec kwartału br.), okres realizacji projektu zostanie wydłużony.Celem zajęć na basenie jest m.in. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów ze środowisk wiejskich i miejskich, opanowanie przez młodzież podstawowych technik pływackich (początkujący) oraz doskonalenie umiejętności technicznych uczniów, którzy już potrafią pływać, promocja zdrowego stylu życia i wypracowanie nawyku aktywnego wypoczynku, jako alternatywy różnych patologicznych zachowań, w tym również przeciwdziałanie uzależnieniom. Organizatorzy zajęć chcą, aby pływanie stało się nową pasją dla młodych ludzi – pasją, która rozwija i kształtuje nie tylko tężyznę fizyczną, ale i charakter.