Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Rozstrzygnięto II etap konkursu

Organizatorzy X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu.

Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było zaprojektowanie i wykonanie widokówki. Wszystkie prace były inspirowane jedną z wybranych przez uczestników myśli/ przesłań Jana Pawła II z okresu  16.10.1998 r. – 02.04.2005 r.

Do organizatorów wpłynęło łącznie 32 prace konkursowe, przygotowane przez pięcioosobowe zespoły w tym:

 • w kategorii „szkoły podstawowe” - 13 prac,
 • w kategorii „gimnazja”  - 6 prac,
 • w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” - 6 prac,
 • w kategorii „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy” - 7 prac.

Komisja konkursowa w dniu 11 kwietnia 2017 r. dokonała oceny złożonych prac wg następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu); zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza.

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):

 • uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
 • przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.

Organizatorzy zakwalifikowali do finału 16 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii).

W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 2. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 2
 3. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 1
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

W kategorii „gimnazja” w finale znalazły się:

 1. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 1
 2. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 3. Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach
 4. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 2

Szkoły "ponadgimnazjalne" w finale reprezentowane będą przez:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 1
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 1
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 2
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 2

W kategorii „WTZ, SDS, SSPdP” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy – zespół nr 2
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie

Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:

 1. Zespół Szkół w Tuchowie
 2. Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
 4. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie

Do pobrania: LISTA ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁOWEGO ETAPU

Wszystkim uczestnikom X Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim” dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, ale i wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II.W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać od 18 kwietnia do 16 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci, młodzieży, podopiecznych WTZ, ŚDS i SSPdP do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w ich przygotowanie do udziału w konkursie.

Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w Dąbrowskim Domu Kultury.

Zachęcamy do obejrzenia tegorocznych prac konkursowych, które znajdują się w fotogalerii na stronie Powiatu Dąbrowskiego.

Organizatorzy X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było zaprojektowanie i wykonanie widokówki. Wszystkie prace były inspirowane jedną z wybranych przez uczestników myśli/ przesłań Jana Pawła II z okresu  16.10.1998 r. – 02.04.2005 r. Do organizatorów wpłynęło łącznie 32 prace konkursowe, przygotowane przez pięcioosobowe zespoły w tym: w kategorii „szkoły podstawowe” - 13 prac, w kategorii „gimnazja”  - 6 prac, w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” - 6 prac, w kategorii „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy” - 7 prac. Komisja konkursowa w dniu 11 kwietnia 2017 r. dokonała oceny złożonych prac wg następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu); zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza. Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!): uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.) przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów). Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów. Organizatorzy zakwalifikowali do finału 16 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii). W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 2 Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej W kategorii „gimnazja” w finale znalazły się: Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 1 Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 2 Szkoły "ponadgimnazjalne" w finale reprezentowane będą przez: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 2 W kategorii „WTZ, SDS, SSPdP” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy – zespół nr 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału. Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały: Zespół Szkół w Tuchowie Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie Do pobrania: LISTA ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁOWEGO ETAPU Wszystkim uczestnikom X Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim” dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, ale i wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II.W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać od 18 kwietnia do 16 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy. Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci, młodzieży, podopiecznych WTZ, ŚDS i SSPdP do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w ich przygotowanie do udziału w konkursie. Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w Dąbrowskim Domu Kultury. Zachęcamy do obejrzenia tegorocznych prac konkursowych, które znajdują się w fotogalerii na stronie Powiatu Dąbrowskiego.