Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozstrzygnięto konkursy ofert

Rozstrzygnięto konkursy ofert

Rozstrzygnięto konkursy ofert

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

O przyznanie dotacji na realizację tych zadań mogły ubiegać się organizacje pozarządowe   w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17.02.2014 r. (uchwały nr 1024/2014 i 1025/2014) następujące podmioty otrzymały dotację na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

1)      Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 700,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy”;

2)      Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 050 zł  na realizację zadania pn. „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w OSP Radgoszcz”;

3)      Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 750,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień”;

4)      Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NADZIEJA” z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie
w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Turystyka z muzyką – przeciw uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu. V Ogólnopolski Zlot Trzeźwościowy”. 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

1)      Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy”,

2)      Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 9 995,00 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”.

 

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. O przyznanie dotacji na realizację tych zadań mogły ubiegać się organizacje pozarządowe   w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17.02.2014 r. (uchwały nr 1024/2014 i 1025/2014) następujące podmioty otrzymały dotację na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego: - w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. 1)      Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 700,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy”; 2)      Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 050 zł  na realizację zadania pn. „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w OSP Radgoszcz”; 3)      Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 750,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień”; 4)      Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NADZIEJA” z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Turystyka z muzyką – przeciw uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu. V Ogólnopolski Zlot Trzeźwościowy”.  - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 1)      Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy”, 2)      Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 9 995,00 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego”.