Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki w 2014 r.

O przyznanie dotacji na realizację tych zadań mogły ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25.03.2014 r. (uchwała nr 1049/2014 ) dotację na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego otrzymał podmiot:

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1635,00 zł na realizację zadania pn. „Poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Powiśla Dąbrowskiego".

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki w 2014 r. O przyznanie dotacji na realizację tych zadań mogły ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25.03.2014 r. (uchwała nr 1049/2014 ) dotację na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego otrzymał podmiot: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 1635,00 zł na realizację zadania pn. „Poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Powiśla Dąbrowskiego".