Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rusza program "Konserwator"

Rusza program "Konserwator"

28 bezrobotnych z powiatu dąbrowskiego otrzyma pracę w ramach programu "Konserwator". Z możliwości dofinansowania do zatrudnienia osób przy pracach konserwatorskich i porządkowych skorzystał Urząd Gminy w Szczucinie i Dom Malarek w Zalipiu. Na dofinansowanie programu "Konserwator" Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 161 tys. złotych.

W ramach tych środków w każdej z gmin zatrudnionych zostanie po 14 osób na okres 6 miesięcy. Przy zatrudnianiu w pierwszej kolejności brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne, o najniższych kwalifikacjach i znajdujące się pod opieką ośrodków pomocy społecznej.

W Zalipiu bezrobotni zajmą się porządkowaniem i uatrakcyjnianiem szlaku malowanych zagród. Będą oczyszczać otoczenie dróg, wykonają prace porządkowe przy Domu Malarek i w zagrodzie Felicji Curyłowej, pomogą w odnowieniu części malowideł oraz będą oprowadzać turystów.

W Szczucinie bezrobotni zostali skierowani do prac w zabytkowym parku, zajmą się porządkowaniem zieleni. Równocześnie gmina rozpoczyna prace remontowe ogrodzenia parku i budynków znajdujących się przy bramie. Środki na ten cel pozyskano z SAPARD-u. W planach jest także kompleksowe zagospodarowanie całego parku, z wytyczeniem alejek, przygotowaniem miejsc do wypoczynku i rekreacji, budową muszli koncertowej. Gmina stara się o fundusze unijne na ten projekt.

Koszty rzeczowe zatrudnienia bezrobotnych pokrywają instytucje ich zatrudniające. Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości około tysiąca złotych brutto miesięcznie. (baja)

Źródło: Dziennik Polski

28 bezrobotnych z powiatu dąbrowskiego otrzyma pracę w ramach programu "Konserwator". Z możliwości dofinansowania do zatrudnienia osób przy pracach konserwatorskich i porządkowych skorzystał Urząd Gminy w Szczucinie i Dom Malarek w Zalipiu. Na dofinansowanie programu "Konserwator" Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 161 tys. złotych. W ramach tych środków w każdej z gmin zatrudnionych zostanie po 14 osób na okres 6 miesięcy. Przy zatrudnianiu w pierwszej kolejności brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne, o najniższych kwalifikacjach i znajdujące się pod opieką ośrodków pomocy społecznej. W Zalipiu bezrobotni zajmą się porządkowaniem i uatrakcyjnianiem szlaku malowanych zagród. Będą oczyszczać otoczenie dróg, wykonają prace porządkowe przy Domu Malarek i w zagrodzie Felicji Curyłowej, pomogą w odnowieniu części malowideł oraz będą oprowadzać turystów. W Szczucinie bezrobotni zostali skierowani do prac w zabytkowym parku, zajmą się porządkowaniem zieleni. Równocześnie gmina rozpoczyna prace remontowe ogrodzenia parku i budynków znajdujących się przy bramie. Środki na ten cel pozyskano z SAPARD-u. W planach jest także kompleksowe zagospodarowanie całego parku, z wytyczeniem alejek, przygotowaniem miejsc do wypoczynku i rekreacji, budową muszli koncertowej. Gmina stara się o fundusze unijne na ten projekt. Koszty rzeczowe zatrudnienia bezrobotnych pokrywają instytucje ich zatrudniające. Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości około tysiąca złotych brutto miesięcznie. (baja) Źródło: Dziennik Polski