Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ruszył program stypendialny dla uczniów „Doceniamy talenty - umacniaj je z nami"

Ruszył program stypendialny dla uczniów „Doceniamy talenty - umacniaj je z nami"

Ruszył program stypendialny dla uczniów „Doceniamy talenty - umacniaj je z nami

Jeśli masz talent, pasję albo zainteresowania, których nie możesz rozwijać ze względu na trudną sytuację materialną Twojej rodziny – ten program jest dla Ciebie. Wnioski można składać do 10 października 2016 r.

Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata" zorganizowała program, którego celem jest pomoc finansowa uczniom szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przede wszystkim mieszkają w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców i pochodzą z rodzin, w których dochód łączny na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym rok składania wniosku nie przekroczył 1000 zł netto.

Przewidziano dwa rodzaje Stypendiów:

• na zakup sprzętu bądź materiałów, np. podręczników i słowników, strojów, obuwia i innych wskazanych przez Wnioskującego,
• na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, przejazdów i innych wskazanych przez Wnioskującego.

Wnioskujący sam określa preferowaną formę stypendium w przysłanym do Fundacji wniosku. Jeśli tego nie zrobi, decyzja pozostaje w gestii Komisji Stypendialnej. Fundacja w ramach Programu powołała także Stypendium Specjalne „Trampolina" na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy ze względu na trudną sytuację materialną rodziny nie uczestniczą w żadnych pozalekcyjnych zajęciach rozwojowych.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien opisać w krótkim eseju, dlaczego właśnie on powinien otrzymać wsparcie. Powinien także załączyć materiały dokumentujące swoje zdolności, np. udział w konkursach, olimpiadach, koncertach itp. (ten punkt nie jest obligatoryjny dla uczniów ubiegających się o Stypendium „Trampolina"). Dodatkowo punktowana będzie udokumentowana działalność na rzecz społeczności lokalnej – szkoły lub środowiska. W przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek podpisuje rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel.

W pierwszej edycji Programu „Doceniamy talenty – umacniaj je z nami" pula środków do rozdysponowania wynosi 10 000 zł. Dodatkową pulę w wysokości 5000 zł przeznaczono na Stypendium Specjalne „Trampolina".

Wnioski o udzielenie pomocy należy kierować na adres Fundacji: „W Człowieku Widzieć Brata", ul. Boya-Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź bądź e-mailem na adres: stypendium.fundacja@gmail.com.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 października br.

Organizator:

Misja Charytatywno-Opiekuńcza o Profilu Socjalno-Bytowym Pożytku Publicznego
pn. „W Człowieku Widzieć Brata"
tel. 695 01 01 45
e-mail: stypendium.fundacja@gmail.com

Do pobrania:

Regulamin
Wniosek
Dane osobowe
Oświadczenie o dochodach

files/aktualnosci/2016/09_Wrzesien/30_Ruszyl_program_stypendialny_dla_uczniow/doceniamy talenty.png

Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora https://www.facebook.com/Fundacja-W-Cz%C5%82owieku-Widzie%C4%87-Brata-201722626508174/?ref=settings

Jeśli masz talent, pasję albo zainteresowania, których nie możesz rozwijać ze względu na trudną sytuację materialną Twojej rodziny – ten program jest dla Ciebie. Wnioski można składać do 10 października 2016 r. Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata" zorganizowała program, którego celem jest pomoc finansowa uczniom szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przede wszystkim mieszkają w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców i pochodzą z rodzin, w których dochód łączny na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym rok składania wniosku nie przekroczył 1000 zł netto. Przewidziano dwa rodzaje Stypendiów: • na zakup sprzętu bądź materiałów, np. podręczników i słowników, strojów, obuwia i innych wskazanych przez Wnioskującego,• na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, przejazdów i innych wskazanych przez Wnioskującego. Wnioskujący sam określa preferowaną formę stypendium w przysłanym do Fundacji wniosku. Jeśli tego nie zrobi, decyzja pozostaje w gestii Komisji Stypendialnej. Fundacja w ramach Programu powołała także Stypendium Specjalne „Trampolina" na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy ze względu na trudną sytuację materialną rodziny nie uczestniczą w żadnych pozalekcyjnych zajęciach rozwojowych. Uczeń ubiegający się o stypendium powinien opisać w krótkim eseju, dlaczego właśnie on powinien otrzymać wsparcie. Powinien także załączyć materiały dokumentujące swoje zdolności, np. udział w konkursach, olimpiadach, koncertach itp. (ten punkt nie jest obligatoryjny dla uczniów ubiegających się o Stypendium „Trampolina"). Dodatkowo punktowana będzie udokumentowana działalność na rzecz społeczności lokalnej – szkoły lub środowiska. W przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek podpisuje rodzic, opiekun prawny lub nauczyciel. W pierwszej edycji Programu „Doceniamy talenty – umacniaj je z nami" pula środków do rozdysponowania wynosi 10 000 zł. Dodatkową pulę w wysokości 5000 zł przeznaczono na Stypendium Specjalne „Trampolina". Wnioski o udzielenie pomocy należy kierować na adres Fundacji: „W Człowieku Widzieć Brata", ul. Boya-Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź bądź e-mailem na adres: stypendium.fundacja@gmail.com.Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 października br. Organizator: Misja Charytatywno-Opiekuńcza o Profilu Socjalno-Bytowym Pożytku Publicznegopn. „W Człowieku Widzieć Brata"tel. 695 01 01 45e-mail: stypendium.fundacja@gmail.com Do pobrania: RegulaminWniosekDane osoboweOświadczenie o dochodach Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora https://www.facebook.com/Fundacja-W-Cz%C5%82owieku-Widzie%C4%87-Brata-201722626508174/?ref=settings