Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Rząd Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy

Rząd Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy

Rząd Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do samorządów z terenu naszego powiatu trafi łącznie 102 423 619 zł. Dzięki temu ogromnemu wsparciu finansowemu zostanie zrealizowanych 18 niezwykle ważnych inwestycji służących mieszkańcom i rozwojowi naszego regionu.

Wczoraj na Powiślu Dąbrowskim gościła Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. Głównym tematem rozmów z lokalnymi włodarzami były zadania, jakie zostaną w najbliższym czasie zrealizowane na Powiślu Dąbrowskim dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozmawiano również o bieżących sprawach i planowanych zadaniach inwestycyjnych.

Parlamentarzystka spotkała się m.in.: ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem, Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i jego zastępcą Stanisławem Ryczkiem, Wójtem Gminy Bolesław Kazimierzem Olearczykiem, Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem, Wójtem Gminy Mędrzechów Krzysztofem Korcem, Wójtem Gminy Olesno Witoldem Morawcem, Wójtem Gminy Radgoszcz Markiem Lupą, Burmistrzem Szczucina Janem Sipiorem i jego zastępcą Tomaszem Bełzowskim, Burmistrz Żabna Martą Herduś oraz Prezesem RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Jackiem Saratem.

Posłanka zapoznała się projektami i planami zadań, które zostaną zrealizowane w poszczególnych samorządach dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Jak podkreślano wszystkie bez wątpienia wpłyną na rozwój regionu i podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności.

Spotkanie było okazją by wyrazić wdzięczność za jej otwartość i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców oraz wspieranie realizacji ważnych inwestycji dla Powiśla Dąbrowskiego.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego otrzymał 13 mln 205 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez remont drogi powiatowej 1319K Szczucin – Radgoszcz.

Wsparcie otrzymały również samorządy gminne:

  • Gmina Bolesław - 9 930 000 zł na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej, poprawę układu komunikacyjnego i budowę kanalizacji sanitarnej.
  • Gmina Dąbrowa Tarnowska – 9 440 000 zł na przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego oraz budowę i przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia.
  • Gmina Gręboszów – 9 980 000 zł na budowę publicznego przedszkola ze żłobkiem wraz z instalacjami infrastruktury technicznej.
  • Gmina Mędrzechów – 8 675 000 zł na budowę i modernizację obiektów sportowych oraz modernizację i remont obiektów oświatowych
  • Gmina Olesno – 7 980 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Gmina Radgoszcz – 11 600 000 zł na przebudowę oczyszczalni ścieków, modernizację infrastruktury drogowej oraz przebudowę, rozbudowę i termomodernizacja OSP Radgoszcz.
  • Gmina Szczucin – 17 591 619 zł na zagospodarowanie terenów przy ul. Rudnickiego oraz budowę przedszkola publicznego 8-oddziałowego z częścią żłobkową przy ul. Rudnickiego.
  • Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów – 4 997 000 zł na budowę zbiornika wody czystej przy Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie wraz z remontem istniejących urządzeń do poboru i uzdatniania i przesyłaniu wody.
  • Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji – 9 025 000 zł na rozbudowę istniejących zbiorników wodociągowo-wyrównawczych oraz modernizację magistrali wodociągowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów.

Władze samorządowe składają serdeczne podziękowanie
dla Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego
za udzielone wsparcie finansowe oraz dla wszystkich,
którzy wspierają inicjatywy służące rozwojowi gmin i Powiatu Dąbrowskiego.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do samorządów z terenu naszego powiatu trafi łącznie 102 423 619 zł. Dzięki temu ogromnemu wsparciu finansowemu zostanie zrealizowanych 18 niezwykle ważnych inwestycji służących mieszkańcom i rozwojowi naszego regionu. Wczoraj na Powiślu Dąbrowskim gościła Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. Głównym tematem rozmów z lokalnymi włodarzami były zadania, jakie zostaną w najbliższym czasie zrealizowane na Powiślu Dąbrowskim dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozmawiano również o bieżących sprawach i planowanych zadaniach inwestycyjnych. Parlamentarzystka spotkała się m.in.: ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem, Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim i jego zastępcą Stanisławem Ryczkiem, Wójtem Gminy Bolesław Kazimierzem Olearczykiem, Wójtem Gminy Gręboszów Krzysztofem Gilem, Wójtem Gminy Mędrzechów Krzysztofem Korcem, Wójtem Gminy Olesno Witoldem Morawcem, Wójtem Gminy Radgoszcz Markiem Lupą, Burmistrzem Szczucina Janem Sipiorem i jego zastępcą Tomaszem Bełzowskim, Burmistrz Żabna Martą Herduś oraz Prezesem RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Jackiem Saratem. Posłanka zapoznała się projektami i planami zadań, które zostaną zrealizowane w poszczególnych samorządach dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Jak podkreślano wszystkie bez wątpienia wpłyną na rozwój regionu i podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności. Spotkanie było okazją by wyrazić wdzięczność za jej otwartość i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców oraz wspieranie realizacji ważnych inwestycji dla Powiśla Dąbrowskiego. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego otrzymał 13 mln 205 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez remont drogi powiatowej 1319K Szczucin – Radgoszcz. Wsparcie otrzymały również samorządy gminne: Gmina Bolesław - 9 930 000 zł na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej, poprawę układu komunikacyjnego i budowę kanalizacji sanitarnej. Gmina Dąbrowa Tarnowska – 9 440 000 zł na przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego oraz budowę i przebudowę ciągu ulic Ofiar Katynia i Czernia. Gmina Gręboszów – 9 980 000 zł na budowę publicznego przedszkola ze żłobkiem wraz z instalacjami infrastruktury technicznej. Gmina Mędrzechów – 8 675 000 zł na budowę i modernizację obiektów sportowych oraz modernizację i remont obiektów oświatowych Gmina Olesno – 7 980 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina Radgoszcz – 11 600 000 zł na przebudowę oczyszczalni ścieków, modernizację infrastruktury drogowej oraz przebudowę, rozbudowę i termomodernizacja OSP Radgoszcz. Gmina Szczucin – 17 591 619 zł na zagospodarowanie terenów przy ul. Rudnickiego oraz budowę przedszkola publicznego 8-oddziałowego z częścią żłobkową przy ul. Rudnickiego. Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów – 4 997 000 zł na budowę zbiornika wody czystej przy Stacji Uzdatniania Wody w Mędrzechowie wraz z remontem istniejących urządzeń do poboru i uzdatniania i przesyłaniu wody. Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji – 9 025 000 zł na rozbudowę istniejących zbiorników wodociągowo-wyrównawczych oraz modernizację magistrali wodociągowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów. Władze samorządowe składają serdeczne podziękowanie dla Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego za udzielone wsparcie finansowe oraz dla wszystkich,którzy wspierają inicjatywy służące rozwojowi gmin i Powiatu Dąbrowskiego.