Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Są pieniądze na usuwanie i zapobieganie skutkom powodzi w Powiecie Dąbrowskim

Są pieniądze na usuwanie i zapobieganie skutkom powodzi w Powiecie Dąbrowskim

Są pieniądze na usuwanie i zapobieganie skutkom powodzi w Powiecie Dąbrowskim

Zabiegi w sprawie zabezpieczenia Powiatu Dąbrowskiego przed powodziami prowadzone w ciągu ostatnich lat przez Starostę Dąbrowskiego, Zarząd Powiatu i Radę Powiatu przynoszą efekty. Obecnie zapadła decyzja o modernizacji przesiąku prawego wału rzeki Wisły na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Roboty wykonywane na wielu odcinkach pomiędzy Gręboszowem a Szczucinem będą polegać na zabezpieczaniu tych miejsc na wale Wiślanym, gdzie podczas ostatniej powodzi występowały przecieki. Wartość tych robót przekracza kwotę 5 mln złotych. Do końca 2006 roku ma być wykonane 80% inwestycji.

Pozytywne efekty przyniosły także spotkania Starosty z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, gdyż realizowane są prace modernizacyjne na rzece Upust, polegające na uzupełnianiu ziemi, dogęszczaniu wałów zabezpieczaniu skarp i korony. Wartość tych robót wynosi 1 250 tysięcy złotych. Prowadzona będzie także makroniwelacja oraz profilowanie przekroju poprzecznego i przekroju podłużnego koryta rzeki.

„Cieszę się z tego, że długotrwałe zabiegi pozyskiwania środków finansowych na usuwanie i zapobieganie skutkom powodzi przyniosły pozytywne efekty. Zawsze staram się uzmysłowić, że Powiat Dąbrowski leży w widłach Wisły i Dunajca, i jest najbardziej zagrożony powodzią w województwie małopolskim. Prace te powinny w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu" – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Powiat Dąbrowski przystąpił także do Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Górnej Wisły, który obejmie województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie. Podczas spotkania Starosty Dąbrowskiego Krzysztofa Kaczmarskiego z Premierem Ludwikiem Dornem, Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi Janem Wintarem i Szefem Obrony Cywilnej Kraju Pawłem Solochem, został uzgodniony projekt programu, który opiewa na kwotę około 3 mld złotych i realizowany będzie przez kilka lat ze środków budżetu państwa, co daje gwarancję jego wykonania w całości.

Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Górnej Wisły obejmuje usunięcie wszystkich dotychczasowych skutków powodzi, co jest bardzo ważne dla naszego powiatu. Ponadto w ramach programu prowadzone będą m.in. działania obejmujące zabudowę i umocnienie łożysk cieków wodnych, wały przeciwpowodziowe, koordynację działań operacyjnych związanych z zagrożeniem mieszkańców, budowę zbiorników retencyjnych oraz profilaktykę przeciwpowodziową opartą na edukacji. „Z punktu widzenia potrzeb naszego powiatu, bardzo pocieszające jest to, o co zabiegaliśmy przez kilka lat, zaczynamy mówić nie tylko o usuwaniu skutków powodzi, co prowadzi do nieefektywnego wydatkowania pieniędzy ale o ich przeciwdziałaniu – mówi Krzysztof Kaczmarski Starosta Dąbrowski.

Zabiegi w sprawie zabezpieczenia Powiatu Dąbrowskiego przed powodziami prowadzone w ciągu ostatnich lat przez Starostę Dąbrowskiego, Zarząd Powiatu i Radę Powiatu przynoszą efekty. Obecnie zapadła decyzja o modernizacji przesiąku prawego wału rzeki Wisły na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Roboty wykonywane na wielu odcinkach pomiędzy Gręboszowem a Szczucinem będą polegać na zabezpieczaniu tych miejsc na wale Wiślanym, gdzie podczas ostatniej powodzi występowały przecieki. Wartość tych robót przekracza kwotę 5 mln złotych. Do końca 2006 roku ma być wykonane 80% inwestycji. Pozytywne efekty przyniosły także spotkania Starosty z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, gdyż realizowane są prace modernizacyjne na rzece Upust, polegające na uzupełnianiu ziemi, dogęszczaniu wałów zabezpieczaniu skarp i korony. Wartość tych robót wynosi 1 250 tysięcy złotych. Prowadzona będzie także makroniwelacja oraz profilowanie przekroju poprzecznego i przekroju podłużnego koryta rzeki. „Cieszę się z tego, że długotrwałe zabiegi pozyskiwania środków finansowych na usuwanie i zapobieganie skutkom powodzi przyniosły pozytywne efekty. Zawsze staram się uzmysłowić, że Powiat Dąbrowski leży w widłach Wisły i Dunajca, i jest najbardziej zagrożony powodzią w województwie małopolskim. Prace te powinny w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu" – mówi Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski. Powiat Dąbrowski przystąpił także do Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Górnej Wisły, który obejmie województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie. Podczas spotkania Starosty Dąbrowskiego Krzysztofa Kaczmarskiego z Premierem Ludwikiem Dornem, Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi Janem Wintarem i Szefem Obrony Cywilnej Kraju Pawłem Solochem, został uzgodniony projekt programu, który opiewa na kwotę około 3 mld złotych i realizowany będzie przez kilka lat ze środków budżetu państwa, co daje gwarancję jego wykonania w całości. Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Górnej Wisły obejmuje usunięcie wszystkich dotychczasowych skutków powodzi, co jest bardzo ważne dla naszego powiatu. Ponadto w ramach programu prowadzone będą m.in. działania obejmujące zabudowę i umocnienie łożysk cieków wodnych, wały przeciwpowodziowe, koordynację działań operacyjnych związanych z zagrożeniem mieszkańców, budowę zbiorników retencyjnych oraz profilaktykę przeciwpowodziową opartą na edukacji. „Z punktu widzenia potrzeb naszego powiatu, bardzo pocieszające jest to, o co zabiegaliśmy przez kilka lat, zaczynamy mówić nie tylko o usuwaniu skutków powodzi, co prowadzi do nieefektywnego wydatkowania pieniędzy ale o ich przeciwdziałaniu – mówi Krzysztof Kaczmarski Starosta Dąbrowski.