Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Słabe i mocne strony Powiśla

Słabe i mocne strony Powiśla

Dostęp do konkurencyjnej cenowo siły roboczej, porozumienia współpracy pomiędzy samorządami, wolne i przygotowane technicznie tereny inwestycyjne, doświadczenie w warzywnictwie i sadownictwie, to niektóre mocne strony Powiśla Dąbrowskiego wskazane przez warszawską firmę konsultingową, która opracowała diagnozę powiatu.

Opracowanie powstało w ramach programu finansowanego przez Bank Światowy, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Władze powiatu dąbrowskiego chcą dzięki temu ocenić sytuację regionu i w oparciu o opracowanie przygotować projekty ożywienia gospodarczego, które poprawią życie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Opracowanie zlecono specjalistycznej firmie z Warszawy.
Diagnoza została przygotowana m.in. w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu i miejscowych przedsiębiorców. Jako najmocniejsze strony powiatu wymieniono konkurencyjną cenowo siłę roboczą, porozumienie z innymi samorządami, przygotowane tereny inwestycyjne, tradycje warzywnicze i sadownicze, bliskie położenie szlaków komunikacyjnych.

Szans rozwoju powiatu fachowcy upatrują w zmianie kierunków edukacji i chęci młodzieży do dalszego kształcenia, pojawieniu się nowych źródeł finansowania w związku z wejściem Polski do UE, integracji środowiska przedsiębiorców, rozwoju agroturystyki. Korzystna dla powiatu byłoby także wdrożenie strategii rozwoju powiatu i województwa oraz dobra opinia inwestorów o Powiślu.
Za słabe strony powiatu uznano niedostosowane do realiów kwalifikacje grupy producenckiej, bezrobocie - jawne i utajnione, niską aktywność bezrobotnych, duże odległości od aglomeracji miejskich, brak tradycji przemysłowych i szerokiego lokalnego rynku zbytu. Przedsiębiorcy wskazywali również na zbyt wysokie podatki lokalne i wysokie opłaty za wynajem lokali. Zwracali również uwagę na niesprzyjający klimat w stosunkach z lokalnymi władzami.
Stwarza to zagrożenie niekorzystną koniunkturą, głównie w rolnictwie, odpływem wykształconych kadr, czy niemożnością skorzystania z programów pomocowych, których zasady wymagają własnego wkładu finansowego samorządów. Negatywne skutki może nieść ze sobą także wejście Polski do UE poprzez wzrost konkurencyjności rynku i nowe regulacje prawne. (baja)

Źródło: Dziennik Polski

Dostęp do konkurencyjnej cenowo siły roboczej, porozumienia współpracy pomiędzy samorządami, wolne i przygotowane technicznie tereny inwestycyjne, doświadczenie w warzywnictwie i sadownictwie, to niektóre mocne strony Powiśla Dąbrowskiego wskazane przez warszawską firmę konsultingową, która opracowała diagnozę powiatu. Opracowanie powstało w ramach programu finansowanego przez Bank Światowy, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Władze powiatu dąbrowskiego chcą dzięki temu ocenić sytuację regionu i w oparciu o opracowanie przygotować projekty ożywienia gospodarczego, które poprawią życie mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Opracowanie zlecono specjalistycznej firmie z Warszawy.Diagnoza została przygotowana m.in. w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu i miejscowych przedsiębiorców. Jako najmocniejsze strony powiatu wymieniono konkurencyjną cenowo siłę roboczą, porozumienie z innymi samorządami, przygotowane tereny inwestycyjne, tradycje warzywnicze i sadownicze, bliskie położenie szlaków komunikacyjnych. Szans rozwoju powiatu fachowcy upatrują w zmianie kierunków edukacji i chęci młodzieży do dalszego kształcenia, pojawieniu się nowych źródeł finansowania w związku z wejściem Polski do UE, integracji środowiska przedsiębiorców, rozwoju agroturystyki. Korzystna dla powiatu byłoby także wdrożenie strategii rozwoju powiatu i województwa oraz dobra opinia inwestorów o Powiślu.Za słabe strony powiatu uznano niedostosowane do realiów kwalifikacje grupy producenckiej, bezrobocie - jawne i utajnione, niską aktywność bezrobotnych, duże odległości od aglomeracji miejskich, brak tradycji przemysłowych i szerokiego lokalnego rynku zbytu. Przedsiębiorcy wskazywali również na zbyt wysokie podatki lokalne i wysokie opłaty za wynajem lokali. Zwracali również uwagę na niesprzyjający klimat w stosunkach z lokalnymi władzami.Stwarza to zagrożenie niekorzystną koniunkturą, głównie w rolnictwie, odpływem wykształconych kadr, czy niemożnością skorzystania z programów pomocowych, których zasady wymagają własnego wkładu finansowego samorządów. Negatywne skutki może nieść ze sobą także wejście Polski do UE poprzez wzrost konkurencyjności rynku i nowe regulacje prawne. (baja) Źródło: Dziennik Polski