Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Samorząd powiatowy przyznał dotacje na renowację zabytków

Samorząd powiatowy przyznał dotacje na renowację zabytków

Samorząd powiatowy przyznał dotacje na renowację zabytków

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przeznaczy 55 000 zł na rewaloryzację zabytków. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy i rozpoczną się prace konserwatorskie i restauratorskie przy 4 cennych zabytkach architektury sakralnej.

Dotację w wysokości 15 000 zł otrzyma Samorząd Gminy Gręboszów na zadanie pn.: „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej”, dzięki któremu zostaną przywrócone pierwotne walory artystyczne obiektu. W ramach I etapu tego zadania zostanie między innymi wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX wieku, a także konserwacja na elementach snycerskich (powierzchnie złocone i srebrzone) oraz powierzchni polichromowanej. Całkowity koszt prac przy realizacji tego zadania to blisko 100 000 zł.

Dotację w kwocie 15 000 zł otrzyma również gręboszowska parafia na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace w nawie głównej oraz w nawach bocznych, a także do wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.

15 000 zł otrzyma także parafia w Luszowicach na wykonanie robót renowacyjno - budowlanych Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. Jest to już VI etap prac przy tym zadaniu.

Samorząd powiatowy wesprze finansowo również żelichowską parafię, przyznając dotację w wysokości 10 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” z 1702 roku w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie. Całkowity koszt zabiegów przy tym cennym obrazie, wykonanym w technice olejnej na podobraziu płóciennym, to blisko 50 000 zł.

Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały podjęte przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w dniu 22 maja 2020 roku.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przeznaczy 55 000 zł na rewaloryzację zabytków. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy i rozpoczną się prace konserwatorskie i restauratorskie przy 4 cennych zabytkach architektury sakralnej. Dotację w wysokości 15 000 zł otrzyma Samorząd Gminy Gręboszów na zadanie pn.: „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej”, dzięki któremu zostaną przywrócone pierwotne walory artystyczne obiektu. W ramach I etapu tego zadania zostanie między innymi wykonana pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2 połowy XIX wieku, a także konserwacja na elementach snycerskich (powierzchnie złocone i srebrzone) oraz powierzchni polichromowanej. Całkowity koszt prac przy realizacji tego zadania to blisko 100 000 zł. Dotację w kwocie 15 000 zł otrzyma również gręboszowska parafia na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace w nawie głównej oraz w nawach bocznych, a także do wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie. 15 000 zł otrzyma także parafia w Luszowicach na wykonanie robót renowacyjno - budowlanych Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach. Jest to już VI etap prac przy tym zadaniu. Samorząd powiatowy wesprze finansowo również żelichowską parafię, przyznając dotację w wysokości 10 000 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” z 1702 roku w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie. Całkowity koszt zabiegów przy tym cennym obrazie, wykonanym w technice olejnej na podobraziu płóciennym, to blisko 50 000 zł. Uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały podjęte przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w dniu 22 maja 2020 roku.