Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011

SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011

Rada Nagrody „Samorząd Równych Szans 2011” wysoko oceniła projekt „Dobra Przyszłość – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”  przyznając Powiatowi Dąbrowskiemu wyróżnienie w konkursie i tytuł „Samorząd Równych Szans 2011”.

Wręczenie wyróżnień odbędzie się 24 września 2011r. w Zakopanem, podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z grup Beneficjentów Ostatecznych do których niniejszy projekt jest skierowany są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Projekt ten jest przykładem zastosowania na terenie Powiatu Dąbrowskiego nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia. Poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się ma do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

Konieczność realizacji niniejszego projektu uwarunkowana jest tym, iż rodzice są bezradni, gdy rodzi im się dziecko niepełnosprawne, a przecież to oni odgrywają dużą rolę w ich wszechstronnej rehabilitacji. Dzięki ukształtowaniu odpowiedniej postawy i wiedzy o możliwych działaniach rehabilitacyjnych oraz możliwościach edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych rodzice mogą sprawić iż dziecko mimo swej niepełnosprawności będzie normalnie żyć, będzie się bawić, uczyć, pracować i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Założeniem projektu jest przekazanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych   wiedzy dzięki której będą oni coraz bardziej świadomi przysługujących ich podopiecznym praw, a tym samym zapewnią godne życie dla siebie i swoich pociech, bo przecież to rodzice podejmują różne inicjatywy, nieustannie czuwają nad nowymi metodami terapii, śledzą nowości w internecie, prasie medycznej, pedagogicznej, starają się o zapewnienie stałej rehabilitacji, która nie kończy się z chwilą ukończenia szkoły, ale trwa praktycznie do końca życia. Projekt bazuje na koncepcji ustawicznej edukacji rodziców dzieci niepełnosprawnych, poprzez doradztwo, wszechstronną informację i odpowiednie szkolenie. Projekt ma na celu stworzenie i rozpowszechnienie wszechstronnej informacji w prostym, przystępnym języku o problemie, warunkach dostępności potrzebnego wsparcia oraz możliwych form pomocy z jakiej mogą korzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i same osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu przewidziane jest m.in. wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rada Nagrody „Samorząd Równych Szans 2011” wysoko oceniła projekt „Dobra Przyszłość – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”  przyznając Powiatowi Dąbrowskiemu wyróżnienie w konkursie i tytuł „Samorząd Równych Szans 2011”. Wręczenie wyróżnień odbędzie się 24 września 2011r. w Zakopanem, podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z grup Beneficjentów Ostatecznych do których niniejszy projekt jest skierowany są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym Projekt ten jest przykładem zastosowania na terenie Powiatu Dąbrowskiego nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia. Poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się ma do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia. Konieczność realizacji niniejszego projektu uwarunkowana jest tym, iż rodzice są bezradni, gdy rodzi im się dziecko niepełnosprawne, a przecież to oni odgrywają dużą rolę w ich wszechstronnej rehabilitacji. Dzięki ukształtowaniu odpowiedniej postawy i wiedzy o możliwych działaniach rehabilitacyjnych oraz możliwościach edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych rodzice mogą sprawić iż dziecko mimo swej niepełnosprawności będzie normalnie żyć, będzie się bawić, uczyć, pracować i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Założeniem projektu jest przekazanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych   wiedzy dzięki której będą oni coraz bardziej świadomi przysługujących ich podopiecznym praw, a tym samym zapewnią godne życie dla siebie i swoich pociech, bo przecież to rodzice podejmują różne inicjatywy, nieustannie czuwają nad nowymi metodami terapii, śledzą nowości w internecie, prasie medycznej, pedagogicznej, starają się o zapewnienie stałej rehabilitacji, która nie kończy się z chwilą ukończenia szkoły, ale trwa praktycznie do końca życia. Projekt bazuje na koncepcji ustawicznej edukacji rodziców dzieci niepełnosprawnych, poprzez doradztwo, wszechstronną informację i odpowiednie szkolenie. Projekt ma na celu stworzenie i rozpowszechnienie wszechstronnej informacji w prostym, przystępnym języku o problemie, warunkach dostępności potrzebnego wsparcia oraz możliwych form pomocy z jakiej mogą korzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i same osoby niepełnosprawne. W ramach projektu przewidziane jest m.in. wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.