Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Samorządowcy rozmawiają o dąbrowskim szpitalu

Samorządowcy rozmawiają o dąbrowskim szpitalu

Samorządowcy rozmawiają o dąbrowskim szpitalu

W dniu 13 lutego 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, dyrekcji dąbrowskiego szpitala, członków Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych działających w szpitalu.

Głównym tematem dzisiejszego spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Podczas posiedzenia Teresa Kopczyńska – dyrektor szpitala przedstawiła działania dyrekcji szpitala skierowane na obniżenie kosztów funkcjonowania tej placówki. Dyrektor przedstawiła również informacje nt. oddziałów przynoszących największe straty w działalności szpitala. Są to oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz z Oddziałem Noworodków, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Dyrektor Teresa Kopczyńska odniosła się do pojawiających się nieprawdziwych informacji o prawdopodobnej likwidacji tej placówki. Jak powiedziała Pani Dyrektor nie ma mowy o likwidacji ZOL-u, jest tylko rozważana możliwość przekształcenia tej placówki w spółkę. Jednak sprawa ta nie jest jeszcze przesądzona. Obecnie trwają analizy w zakresie możliwości przekształcenia ZOL-u w spółkę ze stuprocentowym udziałem samorządu powiatowego. Pani Dyrektor zaznaczyła również, że nie należy porównywać działalności ZOL-u do działalności domów pomocy społecznej, gdyż są to placówki które muszą spełnić zupełnie różne wymagania i mają różne koszty funkcjonowania. Koszt pobytu pacjenta w ZOL jest wyższy niż pobyt osoby w DPS. Oddzielenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego od szpitala pozwoliłoby na obniżenie kosztów funkcjonowania ZOZ – u.

Obecne na spotkaniu przedstawicielki związków zawodowych działających w szpitalu podniosły kwestię zatrudnienia pielęgniarek w przekształconym w spółkę Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Przedstawiona przez Kierownictwo ZOL analiza zatrudnienia w przyszłej spółce wykazuje nie tylko redukcję zatrudnienia pielęgniarek, ale także zmianę ich formy zatrudnienia z umowy na pracę na umowy kontraktowe. Opiekunki medyczne zatrudnione w ZOL Sp. z o.o. pracowałyby na podstawie umowy o pracę. Związki Zawodowe poinformowały, że nie mają zastrzeżeń co do formy przekształcenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego tylko do formy zatrudnienia pielęgniarek w nowej spółce. Zaproponowały, aby Dyrekcja szpitala rozważyła kwestię przeniesienia części personelu pielęgniarskiego z ZOL-u do szpitala tak, aby osoby, którym już niewiele pozostało do świadczenia emerytalnego mogły spokojnie dopracować w szpitalu do tego czasu.

Po długiej dyskusji poproszono Panią Teresę Kopczyńską, aby rozważyła możliwość przeniesienia części pielęgniarek z ZOL na oddziały szpitalne.Teresa Kopczyńska poinformowała również o planowanych zmianach w nazewnictwie Oddziału Wewnętrznego na Oddział Wewnętrzny i Geriatrii. Wprowadzenie nowej nazwy uwzględnia rzeczywistą działalność leczniczą prowadzoną w oddziale. Na funkcjonowanie tego oddziału szpital otrzymał sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski odniósł się do sprawy funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i poinformował, że placówka ta będzie nadal funkcjonowała na terenie powiatu, natomiast trwają dyskusje w jakiej formie. „Ja nie zdecyduję o tym czy ZOL ma być spółką czy nie. Decyzję tą musi podjąć Rada Powiatu, czyli wszyscy radni" – powiedział Tadeusz Kwiatkowski.

Starosta poruszył również kwestię dotyczącą konieczności wykonania remontu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego pozwalającego dostosować tę placówkę do obowiązujących standardów. Starosta zaznaczył, że rozważane są również dwie lokalizacje ZOL-u. Wariant pierwszy zakładałby, iż ZOL funkcjonuje w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach pawilonu zakaźnego. Wariant drugi zakłada, że ZOL zostanie przeniesiony do pawilonu płucnego. Jednak przeprowadzenie tej inwestycji będzie wymagało dużych nakładów finansowych, dlatego Starosta zwrócił się do samorządów gminnych z prośbą o włączenie się w wykonanie tych inwestycji.

Obecni na spotkaniu samorządowcy jednogłośnie stwierdzili, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na terenie powiatu dąbrowskiego powinien istnieć, bez względu na formę prowadzenia jego działalności. Działalność tej placówki jest bardzo ważna biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają fachowej opieki.

Samorządowcy odnieśli się pozytywnie do propozycji Starosty, jednak ostateczne decyzje zapadną dopiero po podjęciu decyzji w zakresie lokalizacji tej placówki.

Przedstawiciele ratowników pracujących w ZOZ zainterweniowali w kwestii planowanych zmian w pogotowiu ratunkowym.

Starosta Tadeusz Kwiatkowski poruszył również sprawę listu otwartego pielęgniarek i odniósł się do zawartej w nim informacji dotyczącej zatrudnienia doktora Witolda Bołtucia. Pani Dyrektor szpitala poinformowała, że doktor Bołtuć rozważał możliwość podjęcia pracy w innym szpitalu, ale ostatecznie pozostał w Dąbrowie Tarnowskiej, nadal pracuje i jest Ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W dniu 13 lutego 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, dyrekcji dąbrowskiego szpitala, członków Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zarządu Powiatu Dąbrowskiego oraz przedstawicieli związków zawodowych działających w szpitalu. Głównym tematem dzisiejszego spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dalszej działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Podczas posiedzenia Teresa Kopczyńska – dyrektor szpitala przedstawiła działania dyrekcji szpitala skierowane na obniżenie kosztów funkcjonowania tej placówki. Dyrektor przedstawiła również informacje nt. oddziałów przynoszących największe straty w działalności szpitala. Są to oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz z Oddziałem Noworodków, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Dyrektor Teresa Kopczyńska odniosła się do pojawiających się nieprawdziwych informacji o prawdopodobnej likwidacji tej placówki. Jak powiedziała Pani Dyrektor nie ma mowy o likwidacji ZOL-u, jest tylko rozważana możliwość przekształcenia tej placówki w spółkę. Jednak sprawa ta nie jest jeszcze przesądzona. Obecnie trwają analizy w zakresie możliwości przekształcenia ZOL-u w spółkę ze stuprocentowym udziałem samorządu powiatowego. Pani Dyrektor zaznaczyła również, że nie należy porównywać działalności ZOL-u do działalności domów pomocy społecznej, gdyż są to placówki które muszą spełnić zupełnie różne wymagania i mają różne koszty funkcjonowania. Koszt pobytu pacjenta w ZOL jest wyższy niż pobyt osoby w DPS. Oddzielenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego od szpitala pozwoliłoby na obniżenie kosztów funkcjonowania ZOZ – u. Obecne na spotkaniu przedstawicielki związków zawodowych działających w szpitalu podniosły kwestię zatrudnienia pielęgniarek w przekształconym w spółkę Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Przedstawiona przez Kierownictwo ZOL analiza zatrudnienia w przyszłej spółce wykazuje nie tylko redukcję zatrudnienia pielęgniarek, ale także zmianę ich formy zatrudnienia z umowy na pracę na umowy kontraktowe. Opiekunki medyczne zatrudnione w ZOL Sp. z o.o. pracowałyby na podstawie umowy o pracę. Związki Zawodowe poinformowały, że nie mają zastrzeżeń co do formy przekształcenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego tylko do formy zatrudnienia pielęgniarek w nowej spółce. Zaproponowały, aby Dyrekcja szpitala rozważyła kwestię przeniesienia części personelu pielęgniarskiego z ZOL-u do szpitala tak, aby osoby, którym już niewiele pozostało do świadczenia emerytalnego mogły spokojnie dopracować w szpitalu do tego czasu. Po długiej dyskusji poproszono Panią Teresę Kopczyńską, aby rozważyła możliwość przeniesienia części pielęgniarek z ZOL na oddziały szpitalne.Teresa Kopczyńska poinformowała również o planowanych zmianach w nazewnictwie Oddziału Wewnętrznego na Oddział Wewnętrzny i Geriatrii. Wprowadzenie nowej nazwy uwzględnia rzeczywistą działalność leczniczą prowadzoną w oddziale. Na funkcjonowanie tego oddziału szpital otrzymał sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski odniósł się do sprawy funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i poinformował, że placówka ta będzie nadal funkcjonowała na terenie powiatu, natomiast trwają dyskusje w jakiej formie. „Ja nie zdecyduję o tym czy ZOL ma być spółką czy nie. Decyzję tą musi podjąć Rada Powiatu, czyli wszyscy radni" – powiedział Tadeusz Kwiatkowski. Starosta poruszył również kwestię dotyczącą konieczności wykonania remontu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego pozwalającego dostosować tę placówkę do obowiązujących standardów. Starosta zaznaczył, że rozważane są również dwie lokalizacje ZOL-u. Wariant pierwszy zakładałby, iż ZOL funkcjonuje w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach pawilonu zakaźnego. Wariant drugi zakłada, że ZOL zostanie przeniesiony do pawilonu płucnego. Jednak przeprowadzenie tej inwestycji będzie wymagało dużych nakładów finansowych, dlatego Starosta zwrócił się do samorządów gminnych z prośbą o włączenie się w wykonanie tych inwestycji. Obecni na spotkaniu samorządowcy jednogłośnie stwierdzili, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na terenie powiatu dąbrowskiego powinien istnieć, bez względu na formę prowadzenia jego działalności. Działalność tej placówki jest bardzo ważna biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają fachowej opieki. Samorządowcy odnieśli się pozytywnie do propozycji Starosty, jednak ostateczne decyzje zapadną dopiero po podjęciu decyzji w zakresie lokalizacji tej placówki. Przedstawiciele ratowników pracujących w ZOZ zainterweniowali w kwestii planowanych zmian w pogotowiu ratunkowym. Starosta Tadeusz Kwiatkowski poruszył również sprawę listu otwartego pielęgniarek i odniósł się do zawartej w nim informacji dotyczącej zatrudnienia doktora Witolda Bołtucia. Pani Dyrektor szpitala poinformowała, że doktor Bołtuć rozważał możliwość podjęcia pracy w innym szpitalu, ale ostatecznie pozostał w Dąbrowie Tarnowskiej, nadal pracuje i jest Ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.