Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Samorządowcy u Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z petycją o budowę obwodnicy

Samorządowcy u Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z petycją o budowę obwodnicy

Samorządowcy u Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z petycją o budowę obwodnicy

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek postanowili wspólnie przedstawić petycję dotyczącą obwodnicy u pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Do spotkania doszło w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 lutego br. W spotkaniu u pani Wicepremier uczestniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który poproszony przez samorządowców już wcześniej naświetlił sprawę i umówił wizytę. Podczas spotkania Burmistrz Stanisław Początek przedstawił historię starań władz lokalnych o budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Poinformował o pełnym przygotowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektu technicznego, nabyciu gruntów pod pas drogowy, a także o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Samorządowcy wskazywali na bardzo utrudnione warunki przejazdu kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę przez centrum miasta oraz na zagrożenie środowiska i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców miasta sąsiadujących z drogą krajową nr 73. Zarówno Starosta jak i Burmistrz wskazywali na dodatkowy argument jakim jest zwiększona liczba pojazdów przejeżdżających przez centrum Dąbrowy po oddaniu odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów. Należy spodziewać się jeszcze dalszego wzrostu natężenia ruchu, gdyż w drugim półroczu br. zostanie oddany do użytku odcinek autostrady z Tarnowa do Dębicy. To właśnie pojazdy z terenu Województwa Świętokrzyskiego wybierają drogę 73 i przejeżdżają przez nasze miasto, kierując się do węzła autostradowego Tarnów-Północ.

Pani Wicepremier Elżbieta Bieńkowska zgodziła się z argumentacją samorządowców i poinformowała, że budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej będzie traktowana priorytetowo przy konstrukcji kolejnego załącznika do Programu Budowy Dróg Krajowych na Lata 2011-2015. Jak już informowaliśmy do wspomnianego programu w 2013 r. Rada Ministrów wprowadziła kilkanaście nowych zadań dotyczących budowy obwodnicy miast. Aktualnie trwają przetargi, w wyniku których na niektórych zadaniach pojawiają się oszczędności w stosunku do wcześniej zaplanowanych nakładów inwestycyjnych. To właśnie w ten sposób w powstałych oszczędnościach należy upatrywać szansy dla budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Pełne rozpoznanie powstałych oszczędności będzie możliwe po zakończeniu przetargów, a więc za kilka miesięcy. Pani Wicepremier Bieńkowska stwierdziła, że wtedy pojawi się decyzja ostateczna w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy.

Droga 73 Kielce – Tarnów – Jasło jest drogą krajową i inwestowanie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie jest możliwe finansowanie takiej drogi przez samorząd gminny, powiatowy lub nawet wojewódzki. Zaprojektowana obwodnica będzie mieć długość około 6,7 km i na jej trasie zaprojektowane są dwa wiadukty nad torami PKP i most na rzecz Breń. Co prawda kosztorys inwestorski szacuje wysokość nakładów na to zadanie na około 200 milionów złotych, to z przetargów na podobnych zadaniach wynika, że realne koszty wyniosą około 150 milionów złotych. I o takie właśnie kwoty z oszczędności trwają aktualne starania. Często spotykamy się z pytaniami – jak to jest, że w mniejszych miejscowościach, np. Szczurowa, Wierzchosławice czy Tuchów są zaplanowane obwodnice i jak donoszą media będą wkrótce realizowane? W tym miejscu jeszcze raz informujemy, że przez Dąbrowę Tarnowską przebiega droga krajowa a nie wojewódzka. Wspomniane miejscowości położone są właśnie przy drogach wojewódzkich i na tych drogach inwestycje finansuje województwo a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak więc nasze położenie przy drodze krajowej stawia budowę obwodnicy w trudniejszej sytuacji bowiem priorytetami dla GDDKiA są autostrady i drogi szybkiego ruchu. Obwodnice miast stawiane są w dalszej kolejności.

Pragniemy podziękować Panu Ministrowi Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi za wielkie poparcie tej kluczowej inwestycji drogowej. Dziękujemy także Pani Posłance Urszuli Augustyn za stałe popieranie między innymi u pani Wicepremier Bieńkowskiej wniosków o budowę obwodnicy.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek postanowili wspólnie przedstawić petycję dotyczącą obwodnicy u pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Do spotkania doszło w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 lutego br. W spotkaniu u pani Wicepremier uczestniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który poproszony przez samorządowców już wcześniej naświetlił sprawę i umówił wizytę. Podczas spotkania Burmistrz Stanisław Początek przedstawił historię starań władz lokalnych o budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Poinformował o pełnym przygotowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektu technicznego, nabyciu gruntów pod pas drogowy, a także o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Samorządowcy wskazywali na bardzo utrudnione warunki przejazdu kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę przez centrum miasta oraz na zagrożenie środowiska i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców miasta sąsiadujących z drogą krajową nr 73. Zarówno Starosta jak i Burmistrz wskazywali na dodatkowy argument jakim jest zwiększona liczba pojazdów przejeżdżających przez centrum Dąbrowy po oddaniu odcinka autostrady A4 Kraków-Tarnów. Należy spodziewać się jeszcze dalszego wzrostu natężenia ruchu, gdyż w drugim półroczu br. zostanie oddany do użytku odcinek autostrady z Tarnowa do Dębicy. To właśnie pojazdy z terenu Województwa Świętokrzyskiego wybierają drogę 73 i przejeżdżają przez nasze miasto, kierując się do węzła autostradowego Tarnów-Północ. Pani Wicepremier Elżbieta Bieńkowska zgodziła się z argumentacją samorządowców i poinformowała, że budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej będzie traktowana priorytetowo przy konstrukcji kolejnego załącznika do Programu Budowy Dróg Krajowych na Lata 2011-2015. Jak już informowaliśmy do wspomnianego programu w 2013 r. Rada Ministrów wprowadziła kilkanaście nowych zadań dotyczących budowy obwodnicy miast. Aktualnie trwają przetargi, w wyniku których na niektórych zadaniach pojawiają się oszczędności w stosunku do wcześniej zaplanowanych nakładów inwestycyjnych. To właśnie w ten sposób w powstałych oszczędnościach należy upatrywać szansy dla budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Pełne rozpoznanie powstałych oszczędności będzie możliwe po zakończeniu przetargów, a więc za kilka miesięcy. Pani Wicepremier Bieńkowska stwierdziła, że wtedy pojawi się decyzja ostateczna w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy. Droga 73 Kielce – Tarnów – Jasło jest drogą krajową i inwestowanie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie jest możliwe finansowanie takiej drogi przez samorząd gminny, powiatowy lub nawet wojewódzki. Zaprojektowana obwodnica będzie mieć długość około 6,7 km i na jej trasie zaprojektowane są dwa wiadukty nad torami PKP i most na rzecz Breń. Co prawda kosztorys inwestorski szacuje wysokość nakładów na to zadanie na około 200 milionów złotych, to z przetargów na podobnych zadaniach wynika, że realne koszty wyniosą około 150 milionów złotych. I o takie właśnie kwoty z oszczędności trwają aktualne starania. Często spotykamy się z pytaniami – jak to jest, że w mniejszych miejscowościach, np. Szczurowa, Wierzchosławice czy Tuchów są zaplanowane obwodnice i jak donoszą media będą wkrótce realizowane? W tym miejscu jeszcze raz informujemy, że przez Dąbrowę Tarnowską przebiega droga krajowa a nie wojewódzka. Wspomniane miejscowości położone są właśnie przy drogach wojewódzkich i na tych drogach inwestycje finansuje województwo a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak więc nasze położenie przy drodze krajowej stawia budowę obwodnicy w trudniejszej sytuacji bowiem priorytetami dla GDDKiA są autostrady i drogi szybkiego ruchu. Obwodnice miast stawiane są w dalszej kolejności. Pragniemy podziękować Panu Ministrowi Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi za wielkie poparcie tej kluczowej inwestycji drogowej. Dziękujemy także Pani Posłance Urszuli Augustyn za stałe popieranie między innymi u pani Wicepremier Bieńkowskiej wniosków o budowę obwodnicy.