Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

27 kwietnia 2021 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji,
 • zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w Pawilonie „E” na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią, obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie – renowacja posadzki wewnątrz kościoła,
 • udzielenia dotacji na wykonanie remontu konserwatorskiego okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie – nawa główna po stronie północnej,
 • udzielenia dotacji na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap VI.
 • udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach – etap VII,
 • udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,
 • udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku z fundacji Zofii i Józefa Morcinków w Woli Mędrzechowskiej,
 • powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przyjęto:

 • ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok,
 • sprawozdani z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok,
 • sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przekazano również do Zarządu Powiatu Dąbrowskiego wniosek dotyczący wyrażenia zgody na obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego.

27 kwietnia 2021 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020, informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji, zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w Pawilonie „E” na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią, obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie – renowacja posadzki wewnątrz kościoła, udzielenia dotacji na wykonanie remontu konserwatorskiego okien kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Oleśnie – nawa główna po stronie północnej, udzielenia dotacji na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap VI. udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła parafialnego w Luszowicach – etap VII, udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku z fundacji Zofii i Józefa Morcinków w Woli Mędrzechowskiej, powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi, udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Przyjęto: ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sprawozdani z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 rok, sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przekazano również do Zarządu Powiatu Dąbrowskiego wniosek dotyczący wyrażenia zgody na obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego.