Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. VIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

VIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

VIII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

21 sierpnia 2019 roku odbyło się ósme posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Sesja zaczęła się od wręczenia okolicznościowych medali z okazji 20-lecia istnienia powiatu dąbrowskiego dla radnych, którzy nie brali udziału w obchodach z tej okazji w czerwcu br., podczas których wręczano wszystkim samorządowcom odznaczenia.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. W sesji udział wzięli dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa.

Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
2) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
3) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
5) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
6) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
8) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
9) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
11) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
12) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Dąbrowskiego, od dnia 1 września 2019r,
14) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi wraz z autopoprawką,
15) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi wraz z autopoprawką,
16) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Dąbrowski,
17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto przyjęto raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, za lata 2017 – 2018.

21 sierpnia 2019 roku odbyło się ósme posiedzenie rady powiatu obecnej kadencji. Sesja zaczęła się od wręczenia okolicznościowych medali z okazji 20-lecia istnienia powiatu dąbrowskiego dla radnych, którzy nie brali udziału w obchodach z tej okazji w czerwcu br., podczas których wręczano wszystkim samorządowcom odznaczenia. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. W sesji udział wzięli dyrektorzy jednostek, szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownicy starostwa. Następnie Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na sesji podjęto następujące uchwały: 1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, 2) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, 3) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,5) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,6) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,8) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,9) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, 11) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 12) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Dąbrowskiego, od dnia 1 września 2019r,14) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi wraz z autopoprawką,15) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi wraz z autopoprawką,16) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Dąbrowski,17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto przyjęto raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu dąbrowskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, za lata 2017 – 2018.