Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

XVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 26 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Natomiast sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, przedstawiające bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia, złożył Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

W posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.

Rada Powiatu Dąbrowskiego na XVIII posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
 • w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie renowacji okien zewnętrznych i witraży oraz naprawa tynków ościeżnic w kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5m nad powierzchnią, obiektu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mari Magdaleny w Szczucinie,
 • w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap V,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,
 • w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (z autopoprawką),
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
W dniu 26 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Natomiast sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, przedstawiające bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia, złożył Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. W posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych. Rada Powiatu Dąbrowskiego na XVIII posiedzeniu podjęła następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie renowacji okien zewnętrznych i witraży oraz naprawa tynków ościeżnic w kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5m nad powierzchnią, obiektu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mari Magdaleny w Szczucinie, w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie robót remontowych obejścia kościoła oraz ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu – etap V, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego, w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (z autopoprawką), w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.