Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. XXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

29 grudnia 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030,
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2021 roku,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
 • zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok
 • podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
 • przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021–2025,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025,
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi,
 • stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi,
 • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
29 grudnia 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020-2030, ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2021 roku, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok, zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021–2025, przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi, stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Dąbrowskiego do rozpatrzenia skargi, przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.