Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

21 stycznia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na 2022-2030,
  • przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025".

Przyjęto również analizę poniesionych w 2021 r. wydatków an wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.

21 stycznia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na 2022-2030, przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego, uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025". Przyjęto również analizę poniesionych w 2021 r. wydatków an wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.