Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

W dniu dzisiejszym odbyło się trzecie posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023.

Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Na początku radni oraz zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową oraz opieką zdrowotną.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
  • w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego,
  • w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok.

Radni zapoznali się również z informacją na temat wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.

 

msmol

W dniu dzisiejszym odbyło się trzecie posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2018-2023. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Na początku radni oraz zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami, w którym przedstawił bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia. Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową oraz opieką zdrowotną. Na sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Dąbrowskiego, w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2019 rok. Radni zapoznali się również z informacją na temat wydatków poniesionych w 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.   msmol