Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W czwartek odbyła się 23 sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, na której gościł ksiądz Prałat Józef Poremba. Ksiądz Prałat zapoznał radnych z projektem budowy pomnika Jana Pawła II przy kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski wręczył księdzu proboszczowi Księgę Kondolencyjną z wpisami mieszkańców Powiatu, założoną w dniu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Przewodnim tematem sesji były sprawy z zakresu oświaty. Rada Powiatu utworzyła w ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum. Utworzone zostały także szkoły policealne, kształcące w zawodach opiekun w domu pomocy społecznej i asystent osoby niepełnosprawnej. Zajęcia w tych kierunkach odbywać będą się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Również w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej utworzono szkołę policealną o kierunkach technik administracji i technik rachunkowości kształcącą w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Przy naborze do tych szkół świadectwo dojrzałości nie jest wymagane. Na wniosek Rady Pedagogicznej ZSP w Szczucinie, Rada Powiatu Dąbrowskiego nadała Szkole imię Jana Rutyny. Uroczystość związana z nadaniem imienia planuje się na dzień 14 października 2005r. Podczas czwartkowej sesji uchwalone zostały zasady udzielania unijnych stypendiów dla uczniów i studentów oraz stypendiów powiatowych dla studentów. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2013” mającą na celu stworzenie systemu zaspokajania potrzeb społecznych. Radni powiatowi podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie programu restrukturyzacyjnego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących symulacji spłat pożyczki oraz prognozy finansowej na lata 2005 – 2011. 

W czwartek odbyła się 23 sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, na której gościł ksiądz Prałat Józef Poremba. Ksiądz Prałat zapoznał radnych z projektem budowy pomnika Jana Pawła II przy kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski wręczył księdzu proboszczowi Księgę Kondolencyjną z wpisami mieszkańców Powiatu, założoną w dniu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.  Przewodnim tematem sesji były sprawy z zakresu oświaty. Rada Powiatu utworzyła w ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum. Utworzone zostały także szkoły policealne, kształcące w zawodach opiekun w domu pomocy społecznej i asystent osoby niepełnosprawnej. Zajęcia w tych kierunkach odbywać będą się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Również w ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej utworzono szkołę policealną o kierunkach technik administracji i technik rachunkowości kształcącą w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Przy naborze do tych szkół świadectwo dojrzałości nie jest wymagane. Na wniosek Rady Pedagogicznej ZSP w Szczucinie, Rada Powiatu Dąbrowskiego nadała Szkole imię Jana Rutyny. Uroczystość związana z nadaniem imienia planuje się na dzień 14 października 2005r. Podczas czwartkowej sesji uchwalone zostały zasady udzielania unijnych stypendiów dla uczniów i studentów oraz stypendiów powiatowych dla studentów. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2013” mającą na celu stworzenie systemu zaspokajania potrzeb społecznych. Radni powiatowi podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie programu restrukturyzacyjnego ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących symulacji spłat pożyczki oraz prognozy finansowej na lata 2005 – 2011.