Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. SIEMACHA Spot w Odporyszowie zrealizuje nasze zadanie

SIEMACHA Spot w Odporyszowie zrealizuje nasze zadanie

SIEMACHA Spot w Odporyszowie zrealizuje nasze zadanie

W dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2018 roku Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Marek Kopia wicestarosta podpisali umowę dzięki której Stowarzyszenie SIEMACHA zrealizuje zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego". Samorząd powiatowy na ten cel przeznaczył 87 500 zł.

Umowa została podpisana w naszym urzędzie przez przedstawicieli samorządu powiatowego z wiceprzewodniczącymi Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA: Anną Litwora i Martą Syrda, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przy podpisaniu umowy obecna była również Agnieszka Anioł – Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas spotkania omówiono zadanie, które będzie realizowane w placówce SIEMACHA Spot w Odporyszowie. Rozmawiano również o dalszej współpracy w zakresie polityki rodzinnej i wspierania mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

SIEMACHA Spot jest to nowoczesna placówka dla dzieci i młodzieży, której podstawowym zadaniem jest:

  • wzmacnianie więzi społecznych, postaw pożądanych społecznie, pozytywnych wzorców,
  • aktywizacja i usamodzielnianie młodych ludzi poprzez wprowadzenie w ich świat wartości, wyposażenie ich w umiejętności społeczne i sprawności potrzebne w dorosłym życiu
  • niwelowanie deficytów osobistych i społecznych wychowanków,
  • współpraca z rodziną i pomoc wychowankom w trudnej sytuacji życiowej,
  • stymulacja prawidłowego, harmonijnego, wszechstronnego rozwoju wychowanków.

Placówka zapewni swoim wychowankom m.in. możliwość udziału w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, terapeutycznym, korekcyjnym, kompensacyjnych i logopedycznym. Będzie realizowała również indywidualny program korekcyjny, psychoprofilaktyczny, a w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Dziecko do placówki przyjmowane będzie na prośbę rodziców lub opiekunów, a decyzje o skierowaniu dziecka do placówki podejmie kierownik placówki po zasięgnięciu opinii instytucji i osób działających na rzecz rodziny i dziecka.

Jest to kolejny element polityki rodzinnej – wsparcia rodziny, jaką Powiat Dąbrowski oferuje swoim mieszkańcom. Myślą przewodnią podejmowanych działań jest Preambuła ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

PCPR w DT/mags

W dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2018 roku Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Marek Kopia wicestarosta podpisali umowę dzięki której Stowarzyszenie SIEMACHA zrealizuje zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 25 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego". Samorząd powiatowy na ten cel przeznaczył 87 500 zł. Umowa została podpisana w naszym urzędzie przez przedstawicieli samorządu powiatowego z wiceprzewodniczącymi Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA: Anną Litwora i Martą Syrda, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przy podpisaniu umowy obecna była również Agnieszka Anioł – Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas spotkania omówiono zadanie, które będzie realizowane w placówce SIEMACHA Spot w Odporyszowie. Rozmawiano również o dalszej współpracy w zakresie polityki rodzinnej i wspierania mieszkańców powiatu dąbrowskiego. SIEMACHA Spot jest to nowoczesna placówka dla dzieci i młodzieży, której podstawowym zadaniem jest: wzmacnianie więzi społecznych, postaw pożądanych społecznie, pozytywnych wzorców, aktywizacja i usamodzielnianie młodych ludzi poprzez wprowadzenie w ich świat wartości, wyposażenie ich w umiejętności społeczne i sprawności potrzebne w dorosłym życiu niwelowanie deficytów osobistych i społecznych wychowanków, współpraca z rodziną i pomoc wychowankom w trudnej sytuacji życiowej, stymulacja prawidłowego, harmonijnego, wszechstronnego rozwoju wychowanków. Placówka zapewni swoim wychowankom m.in. możliwość udziału w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, terapeutycznym, korekcyjnym, kompensacyjnych i logopedycznym. Będzie realizowała również indywidualny program korekcyjny, psychoprofilaktyczny, a w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Dziecko do placówki przyjmowane będzie na prośbę rodziców lub opiekunów, a decyzje o skierowaniu dziecka do placówki podejmie kierownik placówki po zasięgnięciu opinii instytucji i osób działających na rzecz rodziny i dziecka. Jest to kolejny element polityki rodzinnej – wsparcia rodziny, jaką Powiat Dąbrowski oferuje swoim mieszkańcom. Myślą przewodnią podejmowanych działań jest Preambuła ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. PCPR w DT/mags